Abeste Iştiyol Etmek | Abeste Iştiyol Etmek ne demek? | Abeste Iştiyol Etmek anlamı nedir?

Abeste iştiyol Etmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: abeste istiyol

Türkçe Sözlük

(MERBÜT) (i. A. «rabt» tan imef.) (mü. merbûte). 1. Rabtolunmuş, bağlanmış, bağlı: Birbirine merbut beş hayvan. 2. Ulaşmış, muttasıl, bitişik: Selâmlık, harem dairesine merbuttur. 3. İliştirilmiş, yapıştırılmış, eklenmiş, zam ve ilâve olunmuş: Pusulası mektuba merbuttur. 4. Varlığı diğer bir şeyin varlığına bağlı olan, Ar. mütevakkıf, menût, Fars. vabeste: Gelmesi babasının iznine merbuttur. 5. Tamamiyle tâbî, birine uyan: O, her hususta size merbuttur. 6. Ait, dahil, tâbî, mensup: Bu orman çiftliğe merbuttur.

Türkçe Sözlük

(i. F.). Bir şeyin arkasına veya birinin rızasına bağlı: Sizin tasvibinize vâbestedir.