Amulet Neye Benzer | Amulet Neye Benzer ne demek? | Amulet Neye Benzer anlamı nedir?

Amulet Neye Benzer | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: amuletye benzer

Türkçe Sözlük

(i.). Benzer, eş, vasıfları başkasınınki ile eş olan: Bu adamın benzeri yok. (bk.) Benzeşim.

Türkçe - İngilizce Sözlük

alike. like. similar. analogous. parallel. same. analogic. analogical. approximate. conformable. congener. congenerous. connate. correlative. homologous. indistinguishable. kindred. look-alike. simulant. vicinal. like. closely. in common. of a piece.

Türkçe - İngilizce Sözlük

akin. alike. analogous. corresponding. double. fellow. like. match. parallel. similar. resembling. akin. analogous.

Türkçe - İngilizce Sözlük

analogous. like. similar. resembling.