Arpalık ne demek? | Arpalık anlamı nedir? | Arpalık

Arpalık anlamı nedir?

Arpalık ne demek?

Arpalık anlamı nedir?

Arpalık | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: arpalik

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Hayvan dişlerinde yaşla silinen ve binaenaleyh yaşını gösteren nişan: Arpalığı silinmiş at, pek yaşlı. 2. Osmanlı devrinde ilmiye sınıfı büyüklerine aynen veya nakden verilen tahsisat. 3. Toprağı kuvvetli (tarla).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

barley field. a person from whom a sponger benefits. benefice. sinecure. spoils.

Türkçe - İngilizce Sözlük by