Aster ne demek? | Aster anlamı nedir? | Aster

Aster anlamı nedir?

Aster ne demek?

Aster anlamı nedir?

Aster | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: aster

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [آستر] astar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ylldız çiçegi, pat çiçeği China aster saray patı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). su mermeri, kaymak taşı. Oriental alabaster Bektaşi taşı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). yıldız şeklinde yansıtan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yıldız işareti.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., astr. yıldız kümesi; matb. uç yıldız işareti; bazı kristalleşmiş madenlerin i çinde yıldız şeklinin belirmesi özelligi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(z).den geriye, gerisinde, arkaya, geminin gerisinde kalmak, geride bulunmak.go astern geri gitmek (gemi), tornistan etmek;geminin kıç tarafına gitmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i).(s)., (astr). küçük gezegen, asteroid, planetoit; (zool). deniz yıldızı familyası; s yıldız gibi. asteroi'dal (s). küçük gezegenle ilgili; yıldıza benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (müz). bando sefi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i.Hollanda, Almanya veya Avusturya'da belediye başkanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). kadastro, çap.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). atan kimse veya şey; dökümcü; eşyaların hareketini kolaylaştıran küçük tekerlek; sofrada kullanılan yağ, sirke veya limon şişesi. caster sugar (ing). pudra şekeri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). On sterlik hacim birimi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). felaket, belâ, musibet, talihsizlik, büyük kaza. disastrous (s). felâket getiren, feci. disastrously (z). feci halde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). Paskalya yortusu.Easter Day Paskalya günü. Easter egg Paskalya yumurtası. Easter lily zambak.Eastertide (i)., Easter time Paskalya zamanı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(z)., (s). doğuda, doğuya doğru; (s). gündoğusuna bakan, doğudan esen .easterly wind gündoğusu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). doğusal, doğuda olan, doğudan gelen doğuya ait .Eastern Church Rum Ortodoks Kilisesi. Eastern Hemi sphere Doğu Yarımküresi. easterner (i). şarklı kimse, bir memleketin doğusunda oturan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., zool karındanbacaklı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) Iiman şefi .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) özel okul müdürü .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., İng. yatılı okulda bir binayı idare eden öğretmen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (İng.) demirci ustası, demirhane şefi .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. master

yüksek lisans

Lisans diplomasıyla doktora arasındaki akademik derece.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. efendi, sahip, patron, amir; usta; dini lider; üstat, büyük sanatçı; ing. erkek öğretmen; üniversitede bachelor'dan bir yüksek derece veya bu dereceyi alan kimse; yönetici; örnek, numune, kopya edilecek şey; teksir kalıbı; mumlu kâğıt; kü çük bey

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. baş, ana, temel, esas, asıl. master builder mimar; yapı ustası, kalfa. master copy teksir kalıbı; mumlu kâğıt; ana metin. master key aynı cinsten bir takım kilitleri açan anahtar, ana anahtar. master plan ana plan. master stroke çok ustalıklı iş, ma

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. yenmek, galip gelmek, hakkından gelmek; iyice öğrenmek; idare etmek, hakim olmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. savaş gemisinde güvenlik görevlisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. amir, buyurucu; hükmeden; üstada yakışır; idare kuvveti olan. masterfully z. amirane. masterfulness i. amirlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. baş yönetici, işi çeviren kimse; f çekip çevirmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şaheser, üstün eser; harika.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yöneticilik, yönetim; ustalık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. hüküm, idare; üstünlük, hakim olma; hüner, maharet; üstatlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. manastır. monaster'ial s. manastıra ait.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) poyraz rüzgarı veya fırtınası; gemicilerin giydiği geniş kenarlı su geçirmez şapka. northeasterly (s.), (z.) kuzey doğuya ait; (z.) poyraza doğru; poyrazdan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. boyun eğdirmek, hakkından gelmek, üstün çıkmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i atın ayağına bukağı takılan yer, bukağılık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. maaş katibi; veznedar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kuruş; bazı memleketlerde esas para biriminin yüzde biri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., mim. gömme ayak, plastro; duvara yapışık sütun. pilastered s. böyle sütunları olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., bot. bir cins fıstık çamı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

plaster.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An external application of a consistency harder than ointment, prepared for use by spreading it on linen, leather, silk, or other material.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

It is adhesive at the ordinary temperature of the body, and is used, according to its composition, to produce a medicinal effect, to bind parts together, etc.; as, a porous plaster; sticking plaster.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A composition of lime, water, and sand, with or without hair as a bond, for coating walls, ceilings, and partitions of houses.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Mortar.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Calcined gypsum, or plaster of Paris, especially when ground, as used for making ornaments, figures, moldings, etc.; or calcined gypsum used as a fertilizer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To cover with a plaster, as a wound or sore.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To overlay or cover with plaster, as the ceilings and walls of a house.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Fig.: To smooth over; to cover or conceal the defects of; to hide, as with a covering of plaster. adhesive tape used in dressing wounds a hardened surface of plaster ; 'there were cracks in the plaster' a mixture of lime or gypsum with sand and water; har

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

band-aid. sticking plaster. adhesive plaster. adhesive tape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a mixture of lime or gypsum with sand and water; hardens into a smooth solid; used to cover walls and ceilings. any of several gypsum cements; a white powder that forms a paste when mixed with water and hardens into a solid; used in making molds and sculp

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A mixture of white cement and white marble dust used as an interior finish, which can be tinted, colored or left white; applied to the gunite or shotcrete of a pool or spa.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A mixture of sand, lime and water of a consistency that can be applied to a wall or ceiling with a trowel Various plasters have different uses, such as for patching holes, or for finishing a smooth surface. a type of finish that is applied over the concre

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The interior finish of a gunite spa or pool Composed of white marble dust and portland cement.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A cementitious material, usually based on gypsum or portland cement, applied to lath or masonry in past form, to harden into a finish surface.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A cement-like material mixed with water that is applied to wall and ceiling surfaces.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Mixture of gypsum and water that can be troweled wet onto interior walls and ceilings. paste of lime water and sand or fine marble dust trowelled and smoothed onto a brick or stone wall; dries to a hard lustrous finish.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A plastic mixture of various materials, such as lime or gypsum, and water which sets to a hard, coherent solid.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A mixture of cement or gypsum plaster with sand, perlite or vermiculite, and sometimes lime to form the interior wet wall system when applied to lath work or plasterboard.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Mixture of white cement and marble dust mixed with water to smooth finish gunite pools.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Layer of lime or gypsum, sand and water spread over the surface of a wall making it even and to prepare it for decoration Plaster of Paris is used to make casts, mixing plaster and flour resembles stucco and is used for relief decorations on doors, furnit

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A labor-intensive and more costly wall finish.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A surface covering for walls and ceilings applied wet, dries to smooth, hard protective surface.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A composition of lime, water and sand that is soft when applied and hardens upon drying; used for coating and finishing walls and ceilings.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sıva; alçı; tıb. yakı. plaster cast tıb. alçı. plaster of Paris alçı. court plaster yapıştırıcı bant. mustard plaster hardal yakısı. porous plaster yakı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sıvamak, sıva vurmak; yakı yapıştırmak; yapıştırmak; (argo) tokatlamak, yumruklamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yapıda sıva yerine kullanılan suni tahta.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s.,(argo)sarhoş, kufelik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kalitesiz şair.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. postane müdürü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., ask. iaşe subayı; den. serdümen, vardiya çavuşu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. sirkte gösteriyi sunan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. demiryolu kıta müdürü .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kızartan şey veya kimse; kızartma tavası; büyük boy tavuk.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

(S-Master Dijital Amplifikatör) Super gibi yüksek kalite dijital ses kaynaklarından en iyi sonucu almak için geliştirilmiştir Audio CD ve DVD kaynakları, S-Master (Tam Dijital Amplifikatör) teknolojisi, basit ama oldukça gelişmiş dijital bir işlemle sesi hoparlörlere iletir. S-Master teknolojisi mükemmel görüntüleme, yüksek çözünürlük ve sağlam performansla çok etkili güç dağıtımı sağlar. Birçok Sony ev sinema sistemleri, S-Master Dijital Amplifikatör teknolojisine sahiptir. Son modellerden bazılarında mümkün olan en iyi ses kalitesi için S-Master Pro’ya sahip olabilirsiniz.

Teknolojik Terim by

Teknolojik Terim

(S-Master Dijital Amplifikatör) Super gibi yüksek kalite dijital ses kaynaklarından en iyi sonucu almak için geliştirilmiştir Audio CD ve DVD kaynakları, S-Master (Tam Dijital Amplifikatör) teknolojisi, basit ama oldukça gelişmiş dijital bir işlemle sesi hoparlörlere iletir. S-Master teknolojisi mükemmel görüntüleme, yüksek çözünürlük ve sağlam performansla çok etkili güç dağıtımı sağlar. Birçok Sony ev sinema sistemleri, S-Master Dijital Amplifikatör teknolojisine sahiptir. Bazı son modellerde, mümkün olan en iyi ses kalitesi için S-Master Pro’ya sahip olabilirsiniz.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. erkek oğretmen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. izcibaşı, oymak beyi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini tutma, kendine hâkim olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), ABD marka, pul; plaster, bant.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) süvari, kaptan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., den. keşişleme rüzgârı veya fırtınası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. istasyon şefi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. başkasına iş yükleyen kimse, angaryacı .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çeşnici; şarap tatmaya mahsus ufak bardak .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. tost makinası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. ziyafette şerefe içilmesini teklif eden kimse, ziyafet reisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. iki direkli gemi veya şilep.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. israfçı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şarap eksperi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., d.y. manevra sahası müdürü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by