Atüfetli ne demek? | Atüfetli anlamı nedir? | Atüfetli

Atüfetli anlamı nedir?

Atüfetli ne demek?

Atüfetli anlamı nedir?

Atüfetli | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: atufetli

Türkçe Sözlük

(i.). Atûfet, şefkat sahibi. Son devir Osmanlı protokolünde bâlâ rütbesi sahipleri ile vezir müşir rütbesi taşımıyan dâmâd’lara verilen unvandı. Devletlû atûfetlû: Serasker (harbiye nâzırı, savunma bakanı) ile dâmâd olan müşir ve vezirlere verilen unvandı.

Türkçe Sözlük by