Barısı | Barısı ne demek? | Barısı anlamı nedir?

Barısı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: barisi

Türkçe Sözlük

(i. F.). Barışıklık, sulh.

Türkçe Sözlük

(i.). Barışı seven.

Türkçe Sözlük

(i.). Barışmış, müsâlaha etmiş, sulh ve uyuşma içinde bulunan: Şimdi barışıkdıriar. mec. Uygun, muvafık, birbirini tutar (renk vesaire). Barışma, sulh, sulh yapma, uyuşma.

Türkçe Sözlük

(i.). Barış, barışık, sulh, müsâlaha.

Türkçe Sözlük

(i. A. «sulh» dan mas.). Barışma, barışıklık, .uzlaşma: İki devlet musâlaha ettiler, musâlaha akdolundu. Sulh, asayiş, huzur.

Türkçe Sözlük

(i. A. «selm»den masdar). İki kişi veya taraf arasındaki sulh ve barışıklık.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) barışma, uzlaşma; telif; barışıklık, barış.

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Barış, barışıklık, barışma: Sulh etmek = Barışmak. 2. Rahatlık, Asâyiş, harp, fitne ve fesâdın aksi: Sulh ve Asâyiş 3. Uyuşma, uzlaşma: İşi mahkemeye düşürmeksizin aralarında sulh oldular. Sulh olmak = Uzlaşmak. Sulh mahkemesi = Kanunun tesbit ettiği bazı davalara bakan mahkeme.