Basri Nu ş Ne Demek | Basri Nu ş Ne Demek ne demek? | Basri Nu ş Ne Demek anlamı nedir?

Basri Nu ş Ne Demek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: basri nu

Türkçe Sözlük

(hi. A), (c. Basriyyûn). Basra ahalisinden veya Arap edebiyatında KÜfîyûn’a karşı bir meslek ittihaz eden Basra ulemâsından adam.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Basralı, Basra şehrinde oturan. Hasan’ı Basri’ye izafeten kullanılmıştır.

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Basri).

Türkçe Sözlük

(i. A.). Irak’taki tarihî Küfe şehrine ait. Hatt-ı kûfî = Arap yazı stillerinin en eskisi ve aslı olan düz ve köşeli yazı. c. KOfiyyûn = Eski Arap gramerinin ayrıldığı iki büyük ekolden merkezi KÜfe’de bulunan ekole mensup olan edipler: KOfiyyûn ile Basriyyûn.

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Çıplak (resim türü).

Yabancı Kelime

Fr. nu

1. çıplak, 2. çıplak resim

1. Soyunmuş durumda olan vücudun resmi. 2. Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü.