Be ne demek? | Be anlamı nedir? | Be

Be anlamı nedir?

Be ne demek?

Be anlamı nedir?

Be | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime:

Türkçe Sözlük

Berilyum elemanının senbolü.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(Arapça bâ) (i.). Türkçe alfabenin ikinci harfi. Dudak ünsüzlerinin süreksiz ve yumuşağı. Sâmî dillerde bu mânâya (ev mânâsına) delâlet eden «bet» yani «beyt» ismiyle adlandırılmıştır. Tarih yerinde Receb ayına alâmettir. Ebced hesabında, 2 adedine delâlet eder. Arapça’da müennes olup, bir noktalı olmak münasebetiyle «bâ-i muvahhide» ve noktası altında olduğu için «bâ-i tahtâniyye» de denilir. (bk.) B.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e. F.). -e, -ye, -ile, -için: Destbe-dest, yed-be-yed = Elden ele. Sâat-besâat = Saattan saata. Mâh-be-mâh = Aydan aya. Tâ-be-sabâh = Sabaha dek. Behakk-ı Hudâ = Allah hakkı için. Be-kavl-i filân = Filânın sözünce. (Gün-be-gün gibi Türkçe kelimelere katılması büyük hatâdır. Günden güne demeli).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(e.) (Be, bre, vre, more, mori suretlerinde Rumeli şiveleri arasında ortaklaşa bir halk kelimesidir). Hey, behey, yahu, be kardeş, be canım, be adam... «a» nidasiyle mürekkep «a be» suretinde de kullanılır: A be canım.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

been. fro. goddamn. onside. underarm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To exist actually, or in the world of fact; to have existence.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To exist in a certain manner or relation, whether as a reality or as a product of thought; to exist as the subject of a certain predicate, that is, as having a certain attribute, or as belonging to a certain sort, or as identical with what is specified, a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To signify; to represent or symbolize; to answer to.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A prefix, originally the same word as by; To intensify the meaning; as, bespatter, bestir.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To render an intransitive verb transitive; as, befall ; bespeak.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To make the action of a verb particular or definite; as, beget ; beset. spend or use time; 'I may be an hour' work in a specific place, with a specific subject, or in a specific function; 'He is a herpetologist'; 'She is our resident philosopher' have the

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Abbreviation for Base Embossed Used to denote that there is embossing on the base of the insulator See also: Base.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Belgium, with Luxembourg.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The two-character ISO 3166 country code for BELGIUM. to have actuality LO - expresses surprise TI - a tone of the scale.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

British Embassy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Chemical symbol for Beryllium.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Excess Burst Rate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The maximum amount of uncommitted data in excess of Bc that a frame relay network can attempt to deliver during a time interval Tc This data generally is delivered with a lower probability than Bc The network treats Be data as discard eligible See also Co

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

BURN - ENGINE. v to live; to happen; to exist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Pen. my.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(kıs)., (kim). berylium berilyum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

önek hakkında, etrafında veya tamamen anlamlarını veren ve çoğu zaman geçissiz fiillerden, isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek: begrudge, befriend, belittle.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). olmak, vaki olmak; varlığını göstermek, mevcut olmak. yardımcı fiil -dır edilgen fiil yapmaya yarayan yardımcı fiil. (msl.to see görmek;to be seen görünmek). be at bulunmak, olmak. be about üzere olmak; meşgul olmak. be after peşinde olmak. be fr

İngilizce - Türkçe Sözlük by