Bellisiz ne demek? | Bellisiz anlamı nedir? | Bellisiz

Bellisiz anlamı nedir?

Bellisiz ne demek?

Bellisiz anlamı nedir?

Bellisiz | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: bellisiz

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Malûm olmayan, meçhul, belirli, muayyen olmıyan: Gidip gitmeyeceği bellisizdir. 2. Fark olunamaz, görülemez: Babil’in harabeleri bellisiz olmuştur.

Türkçe Sözlük by