Cıbır | Cıbır ne demek? | Cıbır anlamı nedir?

Cıbır | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: cibir

Finansal Terim

(Freeze)

Bir menkul kıymet yada menkul kıymet grubununfiyat ve/veya işlem miktarının, belirlenen bi r süre içerisinde belirlenen bir parametreyi aşan bir değişim göstermesi durumunda, o menkul kıymetlere aitişlemlerin geçicibir süre için otomatik olarak durdurulmasıdır.