Circumstance ne demek? | Circumstance anlamı nedir? | Circumstance

Circumstance anlamı nedir?

Circumstance ne demek?

Circumstance anlamı nedir?

Circumstance | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: circumstance

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). hal, durum, keyfiyet, şart, vaziyet; vaka, olay; teferruat, ayrıntı. Circumstances aIter the case Olaylar kararları değiştirir. under no circumstances hiç bir surette. under the circumstances bu şartlar altında. pomp and circumstance debdebe ve tant

İngilizce - Türkçe Sözlük by