Cire ne demek? | Cire anlamı nedir? | Cire

Cire anlamı nedir?

Cire ne demek?

Cire anlamı nedir?

Cire | Dream Meanings


Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [چيره دست] yetenekli, becerikli.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Beceriklilik, maharet, hazâkat.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.). Komşuluk.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. fücûr’dan) (c. fecere, füccâr).

1.Fenâ huylu, günâhkâr, fücur sahibi. 2.Sefih, çok içen.

3.Habîs, rezîl, şerîr, şakî.

4.Kadına düşkün erkek, erkeğe düşkün kadın.


Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Kiracı olarak, kira ile: Filân evde müste’ciren oturan.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Lat., huk. bir hükmün veya ruhsatnamenin iptal talebi üzerine mahkemenin ilgili şahsın bilgisine başvurmak için gönderdiği celpname.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Tacir).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları


İsimler ve Anlamları by