Comprehend ne demek? | Comprehend anlamı nedir? | Comprehend

Comprehend anlamı nedir?

Comprehend ne demek?

Comprehend anlamı nedir?

Comprehend | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: comprehend

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). anlamak, idrak etmek, kavramak; kapsamak, içine almak, ihtiva etmek. comprehensible (s). anlaşılabilir, idrak olunabilir, makul. comprehension (i). anlayış, idrak; kapsam, şümul. comprehensive (s). geniş, şümullu, etraflı; idraklı,anlama yeteneği ola

İngilizce - Türkçe Sözlük by