Coşku ne demek? | Coşku anlamı nedir? | Coşku

Coşku anlamı nedir?

Coşku ne demek?

Coşku anlamı nedir?

Coşku | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: cosku

Türkçe - İngilizce Sözlük

enthusiasm. excitement. exuberance. ebullition. ecstasy. abandon. effervescence. elation. furor. furore. glow. gush. exuberancy. rave. rhapsody. spring tide. temperament. yeast.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ecstasy. emotion. euphoria. fervour. flurry. high. kick. verve. exuberance. vigour. ebullience. enthusiasm. fervor.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

emotion. enthusiasm. delirium. exaltation. excitement. the jerks. rage. rapture.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

exhilarated. rapturous. excited. cock-a-hoop. declamatory. dithyrambic. effusive. enthusiastic. glowing. gut. stirring. sweeping. vehement. in a glow. transported with joy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ardent. bubbly. enthusiastic. vigorous. exuberant. ebullient.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

fervid. lyrical. rapturous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Coşkun, taşkın, feyezân etmiş (nehir vesaire). 2. Coşmuş, galeyana gelmiş, tehevvür sahibi, hiddetli: Coşkun adam.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ebullient.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ebullient. exuberant. exultant. fervent. frenzied. full. hysterical. impassioned. impetuous. lyrical. zealous. enthusiastic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

enthusiastic. ardent. effusive. fervent. flushed. high. impetuous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Coşmuş, galeyana gelmiş. 2.Duyarlı, aşın hareketli.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Coşan kimse.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Coşup taşmış olan nehir vesairenin hali, taşkınlık. 2. Coşmuş adamın hâli, coşuş, hiddetlenme.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

abandon. ebullience. ecstasy. enthusiasm. fervour. flame of enthusiasm. zeal.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Sel, gürültüyle akan su.

İsimler ve Anlamları by