Daveri ne demek? | Daveri anlamı nedir? | Daveri

Daveri anlamı nedir?

Daveri ne demek?

Daveri anlamı nedir?

Daveri | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: daveri

Türkçe Sözlük

(i. F.). Hükümdar veya hâkim ve vezire mensup ve ait: Cânib-i Alî-i dâverânelerine, dâverîlerine (Osmanlı devri resmî yazışmalarında vezirlere hitâben kullanılan tâbirlerdendir).

Türkçe Sözlük by