Değil ne demek? | Değil anlamı nedir? | Değil

Değil anlamı nedir?

Değil ne demek?

Değil anlamı nedir?

Değil | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: degil

Türkçe Sözlük

(e.). Menfilik edatı olup 1. Isnad fiiline dahil olur: Değilim, değilsin, değildir, değiliz, değilsiniz, değillerdir. Değil idim (değildim), değil idik vs. Gaib sigalarında bazen isnad fiili ortadan kalkar ve yalnız bu edat kalır: O adam değil (değildir). Onlar orada değil (değillerdir). 2. İki şeyden birini red ve diğerini ispata yarar ve bağlama edatı gibi ve Arapler’ın «lâ ... bil» edatlarıyle ifade ettikleri mânâ ile kullanılır: Onu söyleyen ben değil, sizsiniz. Değil yazmaya, okumaya bile İktidarı yoktur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

ain't. not. no. not a. un-.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

not.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

not. no.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. botanik). İkiçeneklilerden bir bitki familyası. Örnek bitkisi iğdedir.

Türkçe Sözlük by