Dönme ne demek? | Dönme anlamı nedir? | Dönme

Dönme anlamı nedir?

Dönme ne demek?

Dönme anlamı nedir?

Dönme | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: donme

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Dönmek işi. Ar. devr. 2. Geri gelme . Ar. avdet, ric’at. 3. Değişme, Osm. tehavvül, tegayyür. 4. Din değiştirme. Ar. ihtida, irtidâd: Çin’in dönmelerine Şark Türkçesi’yle Dungan derler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

turning. turn. rotation. torsion. conversion. convert. circumvolution. cycle. deflection. deflexion. facing. gyration. loop. proselyte. renegade. spin. swing. tumble. twist. veer. wheel. whirligig. winding.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

apostle. relapse. reversal. revolution. rotation. turnabout. turning. conversion. convert. transsexual.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

revolution. turning. member of a Jewish community which converted to Islam in the seventeenth ce. rotation. circulation. spin. rotative. rotary motion. regress. turnabout. turn. circuit. rolling. return. currency. circular motion. curling. warping. whirli

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Terim

Dönme özelliği, odanın tüm köşelerinden ekranı net olarak görmeniz için çoğu BRAVIA TV’de bulunan mekanik bir özelliktir. İzleme açısının sola veya sağa en fazla 20° ayarlanmasını sağlar, böylece ekran uygun olmayan konumlarda bırakılmaz.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i) terk; metrukiyet, terk edilmiş olma; tam feragat ile kendini teslim etme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

giddiness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vertigo.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

vertigo. swimming.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Sağlık Bilgisi

Hasta, kendisinin veya etrafındaki eşyanın boşlukta döndüğünden şikayet eder. Tıp dilinde vertigo denen baş dönmelerinin nedenleri çeşitlidir. Bunlardan başlıcaları şunlardır:

- Kulak ağrısı

- Araç tutmaları

- Ani hava değişimi

- Bazı göz hastalıkları

- İlaç zehirlenmeleri

- Düşük veya yüksek tansiyon

- Damar sertliği ve bazı kalp hastalıkları

- Kansızlık ve kan hastalıkları

- Mikrobik hastalıklar

- Beyin hastalıkları

- Sara ve bazı ruh hastalıkları

Tedaviye başlanmadan önce hastalığın gerçek nedeninin tespit edilmesi gerekir. Baş dönmelerine yapılacak ilk iş; hemen oturmak veya öne eğilmek ve mümkünse hemen yatmaktır. Baş dönmesi sık sık oluyorsa mutlaka bir doktora gitmek gerekir. Basit baş dönmelerinde aşağıdaki reçeteler uygulanır.

Tedavi için gerekli malzeme : Anason, su.

Hazırlanışı : 1 çay bardağı suya 1 kahve kaşığı anason konur. 10 dakika demlendikten sonra içilir.


Sağlık Bilgisi by

Türkçe - İngilizce Sözlük

backsliding.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

whirl.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Kendi mihveri veya başka bir mihver etrafında devretmek, devreylemek: Dünya 24 saatte bir kere kendi etrafında, senede bir defa da güneşin etrafında döner. Mevlevi dervişleri muntazam bir hareketle dönerler; bu tekerlek dönmüyor. 2. Arkaya doğru gelmek, geri gelmek, avdet etmek: Filân yere gidip akşam döneceğim; bu vapur Mudanya’ya kadar gidip oradan yine buraya döner. 3. Değişmek, başkalaşmak. Osm. diğergûn olmak, tahavvül ve tegayyür etmek: Onun işi döndü; aklı döndü. 4. Eski dinini bırakıp diğer bir dine girmek: Çin’in Dungan denilen ahalisi dönerek İslâm dinini kabul etmişlerdir: Arnavutlar’ın bir kısmı fetih sırasında ve bir kısmı da çok sonra dönmüşlerdir. 5. Caymak, vazgeçmek, sözünü tutmamak: Sözünden dönmek. 6. Birini terk edip onun tarafını tutmaktan vazgeçmek: Sonraları Kleopatra’dan dönmüşlerdi. 7. Bir hal almak, benzemek, bir harekette bulunmak: Arslana döndü = Gayet yiğitçe harekette bulundu; suya düşmüş sıçana döndü. Baş dönmek = Başı dönüyor gibi olmak. Sözünden dönmek = Verdiği sözden caymak. Soy dönmek = Nesil bozulmak, karışmak, asalet ve cins karışmak. Göz dönmek = mec. Fazla hiddet ve telâştan gözler kararmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

turn one's coat. turn. rotate. turn back. go back. come back. return. return to. swerve. wheel about. change one's mind. bear. budge from. call back. chop about. chop round. circle. come home. deflect. face. front. get round. go back on. gyrate. pivo.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

arrive. convert. depart. relapse. return. revolve. swerve. turn. veer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

return. revert. deflect. to turn. to revolve. to rotate. to spin. to return. to go back. to come back. to turn toward / into. to become. to repeat. to stay back. to be converted to change. to wheel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Sözünden dönmeyen, doğru sözlü.

İsimler ve Anlamları by