Dönmek ne demek? | Dönmek anlamı nedir? | Dönmek

Dönmek anlamı nedir?

Dönmek ne demek?

Dönmek anlamı nedir?

Dönmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: donmek

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Kendi mihveri veya başka bir mihver etrafında devretmek, devreylemek: Dünya 24 saatte bir kere kendi etrafında, senede bir defa da güneşin etrafında döner. Mevlevi dervişleri muntazam bir hareketle dönerler; bu tekerlek dönmüyor. 2. Arkaya doğru gelmek, geri gelmek, avdet etmek: Filân yere gidip akşam döneceğim; bu vapur Mudanya’ya kadar gidip oradan yine buraya döner. 3. Değişmek, başkalaşmak. Osm. diğergûn olmak, tahavvül ve tegayyür etmek: Onun işi döndü; aklı döndü. 4. Eski dinini bırakıp diğer bir dine girmek: Çin’in Dungan denilen ahalisi dönerek İslâm dinini kabul etmişlerdir: Arnavutlar’ın bir kısmı fetih sırasında ve bir kısmı da çok sonra dönmüşlerdir. 5. Caymak, vazgeçmek, sözünü tutmamak: Sözünden dönmek. 6. Birini terk edip onun tarafını tutmaktan vazgeçmek: Sonraları Kleopatra’dan dönmüşlerdi. 7. Bir hal almak, benzemek, bir harekette bulunmak: Arslana döndü = Gayet yiğitçe harekette bulundu; suya düşmüş sıçana döndü. Baş dönmek = Başı dönüyor gibi olmak. Sözünden dönmek = Verdiği sözden caymak. Soy dönmek = Nesil bozulmak, karışmak, asalet ve cins karışmak. Göz dönmek = mec. Fazla hiddet ve telâştan gözler kararmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

turn one's coat. turn. rotate. turn back. go back. come back. return. return to. swerve. wheel about. change one's mind. bear. budge from. call back. chop about. chop round. circle. come home. deflect. face. front. get round. go back on. gyrate. pivo.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

arrive. convert. depart. relapse. return. revolve. swerve. turn. veer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

return. revert. deflect. to turn. to revolve. to rotate. to spin. to return. to go back. to come back. to turn toward / into. to become. to repeat. to stay back. to be converted to change. to wheel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by