Ecnebi ne demek? | Ecnebi anlamı nedir? | Ecnebi

Ecnebi anlamı nedir?

Ecnebi ne demek?

Ecnebi anlamı nedir?

Ecnebi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ecnebi

Türkçe Sözlük

(ECNEBİ) (i. A.) (mü. ecnebiyye). 1. Yabancı, bigâne: Memâlik-i e«nebiyye, düvel-i ecnebiyye, lisân-ı ecnebi = Yabancı ülkeler, devletler, dil. 2. Diğer bir memleket veya ırk ve milliyete mensup olan, diğer bir devlet tabiiyetinde bulunan adam: Ecnebilere mahsus bir yer (ecânib, bizce kullanılmıyan ecneb’in cem’i ise de bir mânâsı müşterek olduğundan, bunun cem’i yerinde kullanılıyor).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

foreign yabancı. foreigner yabancı.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

alien. foreign. foreigner. stranger.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اجنبی] yabancı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Yabancılık, bir yabancı devletin tab’alığı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) Ecnebilik.

Türkçe Sözlük by