Ecrin Nazlı öz | Ecrin Nazlı öz ne demek? | Ecrin Nazlı öz anlamı nedir?

Ecrin Nazlı öz | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: ecrin nazli oz

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. garîm). 1. Alacaklılar. 2. Hasımlar, rakipler, düşmanlar. 3. Fecrin ilk aydınlığı, 4. Düşürülen ölü çocuk için ödenen diyet.

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. gurur). 1. Parlaklık, parlama, parlayan şey. 2. Fecrin ilk ışığı. 3. Yeni başlayan ay, bir günlük hilâl: Gurre-i garrâ. 4. Hicrî ayların birinci günü: Selh mukabili. Gurre-i Muharrem = Muharremin ilk günü. 5. Atın alnındaki beyaz leke, Ar. sabâh-ül-hayr. 6. (fıkıh) Dü şürülen cenine karşılık suçlu için lâzım gelen diyet, mal.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Cilveli. 2. Naz ve nimetle alışıp şımarmış olan, şımarık: Nazlı alışmış.

Türkçe - İngilizce Sözlük

coy. delicate. rose-water. wayward. spoilt.

Türkçe - İngilizce Sözlük

arch. coy. coquettish. spoilt. petted. delicate.

Türkçe - İngilizce Sözlük

coy. coquettish. sb who feigns reluctance. petted. coddled. delicate.

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) - Naz yapan, kendini ağıra satan. Değer verilen sevgili.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. iç: Ağacın özü. 2. iç, kalb. 3. Bir şeyin hâlisi, asıl mayası, cevher. 4. Hulâsa, kaymak, bir şeyin en yağlı ve yapışkan kısmı: Toprağın özü, özlü toprak. Çıbanın en derininde bulunan katı irin. Kendi, zât. Özüm = Kendim. Özünüz = Kendiniz, zâtınız. Oz gözüyle = Kendi gözüyle. Oz özüne = Kendi kendine. Ozü sözü bir = Sözü yaptığına uygun. Ozkuşu = Su çulluğunun bir çeşidi. 7. Hâlis, sâf: Oz demir. 8. Doğrudan doğruya, gerçek, hâs: Oz kardeşi, öz oğlu.

Türkçe - İngilizce Sözlük

compact. compendious. full. genuine. german. own. whole. self. marrow. essence. cream. substance. kernel. extract. essential oil. extraction. quintessence. distillate. distillation. content. core. elixir. entity. epitome. gist. goodness. heartbeat. m.

Türkçe - İngilizce Sözlük

base. compendious. core. essence. essential. extract. gist. guarded. guts. kernel. marrow. meat. nucleus. pith. self. soul. spirit. substance.

Türkçe - İngilizce Sözlük

core. element. elementary. essence. heart. marrow. nucleus. self. substance. sum. abstract. summary. extract. plasma. medulla. pith. germ. syllabus. synopsis. category. kern. origin. digest. proper. specific. special. private. personal. privy. original. g

İsimler ve Anlamları

(Tür.) 1.Bir kimsenin betiği, manevi varlığı. 2.Bir şeyin temel öğesi. 3.Kan bağı ile bağlı olan. 4.Katıksız, an. 5.Çay, dere. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.