Efor ne demek? | Efor anlamı nedir? | Efor

Efor anlamı nedir?

Efor ne demek?

Efor anlamı nedir?

Efor | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: efor

Yabancı Kelime

Fr. effort

çaba, güç

Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

exertion. effort.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

effort.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z., (edat.), (bağlaç). önde, önden, önce, evvel, daha önce; önünde, cephesinde; (edat) tercihen, yerine; huzurunda; (bağ laç) -den önce before-cited, before-mentioned s. yukarıda bahsi geçen before Christ (b.c) milattan önce (m.ö.). beforehand z. önce, ön

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

onaltıncı yüzyılda Protestan reformu başladıktan sonra Katolik kilisesinde meydana gelen reform hareketi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f)., (huk). zorla alıkoymak (başkasının malını), zorla geri tutmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). ormandan mahrum etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). şeklini bozmak, biçimini bozmak; sakat etmek; çirkinleştirmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şeklini veya biçimini bozma, çirkinleştirme; sakatlık; (fiz). tazyik altında şekil değişimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deformed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

distorted.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). biçimsizlik, sakatlık, çirkinlik; sakat kimse veya şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i), herkese açık yarış veya karşılaşma; herkesin katıldığı kavga.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(dilb). bağımsız kalabilen söz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (güz.san). serbest eğrilerle şekillendirilmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) kesilmiş ormanda yeniden ağaç dikmek. reforesta'tion (i.) yeniden orman yetiştirme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Düzeltme, iyileştirme, ıslahat.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. réforme

düzeltme

Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To put into a new and improved form or condition; to restore to a former good state, or bring from bad to good; to change from worse to better; to amend; to correct; as, to reform a profligate man; to reform corrupt manners or morals.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To return to a good state; to amend or correct one's own character or habits; as, a man of settled habits of vice will seldom reform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Amendment of what is defective, vicious, corrupt, or depraved; reformation; as, reform of elections; reform of government.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To give a new form to; to form anew; to take form again, or to take a new form; as, to re- form the line after a charge. a change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts' self-improvement

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reform. reformation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts'. a campaign aimed to correct abuses or malpractices; 'the reforms he proposed were too radical for the politicians'. self-improvement in b

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Branch of Judaism which broke away from Orthodoxy during the 19th Century in Germany, based in part on the argument that many of the Mitzvot were outdated, and that assimilation into the surrounding culture was the only way to survive increasingly violent

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A modernizing movement and a liberal branch of Judaism A modernizing movement and a liberal branch of Judaism. change. n a correction of faults or evils, as in government or society; social or political improvement.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A movement begun in nineteenth-century Germany that sought to reconcile Jewish tradition with modernity Reform Judaism does not recognise the divine authority of HALACHAH.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reform , reformation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.), (i.) ıslah etmek, reform yapmak; yenileyip daha iyi hale koymak; ıslah olmak; nefsini ıslah etmek; (i.) ıslah, reform; nefsini ıslah. Reform Judaism ABD'de reformcu Musevilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) yeniden teşkil etmek, yeni şekle koymak, düzene koymak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) nefis ıslahı, daha iyi vaziyete koyma veya girme; ahlakın düzelmesi; (bh) 16. yüzyılda Protestan kiliselerinin tesisi ile neticelenen dinsel devrim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.) ıslahat gerektiren; (i.) reşit olmayan sanıklara mahsus hapishane, ıslahevi. reformative (s.) ıslahat husule getiren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reformer. reformist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reformist. reformistic. reformer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reformism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) Kalvin öğretisini benimseyen. Protestan kiliseleriyle ilgili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. réformiste

düzeltmeci

Düzeltmecilik yanlısı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A reformer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a disputant who advocates reform. favoring or promoting reform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Rokfor peyniri.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(z.) onun için, ona.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(z.), bağlaç bu yüzden, bundan dolayı, onun için.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Fr. üstün kudret veya hüner gösterisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. düzeltilmemiş; yola gelmemiş, ıslah olmamış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

z.,(bağlaç) niçin, neden, ne sebepten; (bağlaç) bu sebepten, bundan dolayı, binaenaleyh.

İngilizce - Türkçe Sözlük by