Eğim ne demek? | Eğim anlamı nedir? | Eğim

Eğim anlamı nedir?

Eğim ne demek?

Eğim anlamı nedir?

Eğim | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: egim

Türkçe Sözlük

(i.). Eğiklik, meyil: Bu yamacın eğimi pek fazla.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

gradient. dip. inclination. incline. slope. bevel. cant. declination. elevation. fall. grade. obliquity. pitch. slant. tilt. tip. my better half.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

buckle. grade. gradient. inclination. incline. slant. slope. declivity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

slope. bevel. declivity. dip. grade. gradient. rake. tilt.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Havada ince bulut ve buhar bulunduğu vakit güneş ışınlarının geçerken kırılmasıyle güneş ışığını teşkil eden renklerin ayrılmasından hasıl olan 7 renkli büyük halka ki, bazen tek ve bazen çift olur. Osm. kavs-i kuzah(Arapça zannıyle «alâim-i semâ» suretinde de yazılmıştır).

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (Fr.) rejim, idare, usul, sistem, nizam.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) idare; (tıb.) perhiz, rejim; (gram.) bir kelimenin kendisiyle ilgili başka bir kelimeyi biçimsel yönden etkilemesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (f.) alay; (f.) alay teşkil etmek; tasnif etmek; sistematik şekle koymak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) alaya ait. regimentals (i.), (çoğ.) askeri üniforma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) hepsini aynı şekle koyma; tasnif etme, sistematik şekle koyma; murakabeye tabi kılma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Sevdiğim sözünü küçültme hâli, sevgilim.

Türkçe Sözlük by