Eğmek ne demek? | Eğmek anlamı nedir? | Eğmek

Eğmek anlamı nedir?

Eğmek ne demek?

Eğmek anlamı nedir?

Eğmek | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: egmek

Türkçe Sözlük

(İĞMEK) (f.). 1. Bir yana meylettirmek, çarpıtmak: Başını eğmek, sancağı eğmek. 2. Bükmek, çevirmek, kıvırmak. Osm. münhant veya mukavves etmek: Fidanı, teli eğmek. 3. mec. iknâ etmek, itaat altına almak: Kendisini eğmeye muvaffak oldu. Ağız eğmek = İstihzâ etmek. Baş eğmek = 1. İtaat göstermek, muti olmak. Osm. ser-fürû etmek. 2. Mahcup olmak. Boyun eğmek = İtaat etmek, çaresiz razı olmak. Yüz, çehre eğmek = Somurtmak, surat asmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bend. bevel. buckle. curve. incline. slant. tilt. tip. to bend. to bow. to tip. to tilt. to incline. to curve.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to tip. to tilt. to bow. to bend. to give a curve. to deflect. to incline. to recline. to dip. to warp. to sway. to slant. to splay. to wry. to slope. to sag. contort. crook. flex. inflect.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Dokunmak, temas etmek: Islak gömlek tenime değdi. 2. Çarpmak, rasgelmek, isabet etmek: Karanlıkta elim sert bir şeye değdi. 3. Ulaşmak, varmak, vasıl olmak: Gönderdiğiniz mektup yerine değdi. 4. Sonuna varmak, nihayete varıp durmak: Kova, kuyunun dibine değdi. 5. Yetişmek: Başım tavana değdi. Geminin demiri kuma değdi. 6. Tesir etmek, tak etmek: Acısı canıma değdi. 7. Dokunmak, ilişmek, ilgili ve Ait olmak: O adamın bana iyiliği değmedi. 8. isabet etmek, göz, nazar değmek. Osm. isâbet-i ayn. 9. Bir paha ve kıymette olmak: Bu kitap on lira değer. 10. Eşit ve mukabil olmak, karşılık olabilmek, denk olmak: Ettiğimiz istifade çektiğimiz zahmete değmedi. El değmek = Vakit ayırabilmek, boş vakit bulup yapabilmek: İstediğiniz müsveddeyi yazmaya elim değmedi. Başı tavana değmek = Oğünmek, sevinmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

touch. kiss. bear. merit. brush. worth. be worthy of. pay off. pay.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

meet. touch.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

contact.

Türkçe - İngilizce Sözlük by