Eğri Büğrü ne demek? | Eğri Büğrü anlamı nedir? | Eğri Büğrü

Eğri Büğrü anlamı nedir?

Eğri Büğrü ne demek?

Eğri Büğrü anlamı nedir?

Eğri Büğrü | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: egri bugru

Türkçe - İngilizce Sözlük

crooked.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. kirletmek, pisletmek; isletmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(İĞRİ) (i.). 1. Bir tarafa meyleden, çarpık, doğru olmayan. Ar. muavvec, münhanî: Eğri odun, eğri yol. 2. Kemerli, bükülmüş. Ar. mukavves: Eğri kılıç. 3. mec. Söz ve işinde doğruluk olmayan, yalancı: Eğri adam. 4. Doğru olmayan, yalan. Ar. kâzib: Eğri söz... Doğru olmayarak, bir yandan çarpık: Eğri gitmek: Eğri oturmak, i. Eğrilik, Ar. İvicâc: Eğrisini doğrultmak, eğriden hoşlanmak. Eğri bakmak: 1. Kin ve hiddet nazariyle bakmak. 2. Şaşı olmak. Eğri büğrü = Her tarafı çarpık, muntazam olmayan: Eğri büğrü ağaç. Boynu eğri = 1. Merhamet çeken. 2. Bir çeşit çiçek, iri nergis. Eğri çehre = Ekşi yüz, abusluk. Çehre eğrisi = Gazap, hiddet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bal peteği koparmağa mahsus küçük çengel.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crooked. bent. awry. sloping. slanting. oblique. skew. aslant. aslope. cockeyed. sinuous. skewed. slouching. slouchy. out of the straight. tortuous. untrue. warped. wry. awry. curve. graph. trajectory.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crooked. curve. irregular. oblique. uneven. wry. bent. skew. cockeyed. bowed. curved. slanted. sloping. bandy. angle. inclined.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

curve.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crooked.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

slander.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Az eğri, pek doğru olmayan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). 1. Baldır siniri. 2. Iklîl-il-melik (kral tâcı) denilen bir cins bitki, eğriçe otu. 3. Bir cins sivrisinek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. matematik). Eğri çizgilerle meydana gelen.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

curvy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Eğri olan şeyin hali, çarpıklık. Ar. ivicâc, inhinâ: Değneğin, yolun eğriliği. 2. Doğru olmayan, hile: Eğrilik hiç bir vakit adamı selâmete çıkarmaz.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crookedness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

camber. curvature. obliquity. warp. crookedness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pitch. warp. crookedness. curvature. obliquity. slope. inclination. bevel. dip. tip. sweep. rake. splay. bow. cambering. camber. cant. hang.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Eğri olmak, çarpılmak: Bu değnek eğrlldi. Kuru ağaç eğritmez.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). iğ ile bükülmek, iğden çekilip iplik yapılmak: Merinos yünü pek ince eğritebilir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to bend. to warp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Eğip bükmek, eğri etmek, çarpıtmak. Osm. mukavves ve münhani etmek: Taze fidanı istediğin gibi eğriltebilirsin.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to bend. to warp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

yahut İĞRİM (i.). 1. Eğerin altındaki keçe kaplı ağaç. 2. Suların çevrintisi, küçük girdap (Çağatayca’da buna «iğrik» dahi derler. Bu kelime kale duvarı, hisar mânâsına de gelir).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Eğri etmek, eğmek: Çehre eğritmek = Abusluk etmek, surat asmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to bend. to warp.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. doğruluk, dürüstlük; bütünlük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. can sıkıntısı, bunalım.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., antro. Orta ve Güney Afrika ile bazı Pasifik adalarında bulunan cüce yapılı zenci kabilelerinden bir fert.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. yolculuk etmek, seyahat etmek; katetmek, aşmak. peregrination i. yolculuk, seyahat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. ecnebi, yabancı; i. doğan. peregrine falcon bak. falcon.

İngilizce - Türkçe Sözlük by