Egzomorfizm ne demek? | Egzomorfizm anlamı nedir? | Egzomorfizm

Egzomorfizm anlamı nedir?

Egzomorfizm ne demek?

Egzomorfizm anlamı nedir?

Egzomorfizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: egzomorfizm

Yabancı Kelime

Fr. exomorphisme

jeol. dış başkalaşım

Magmanın sokulmasıyla, komşu kayaçların uğradığı başkalaşma.


Yabancı Kelime by