Elf ne demek? | Elf anlamı nedir? | Elf

Elf anlamı nedir?

Elf ne demek?

Elf anlamı nedir?

Elf | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: elf

Türkçe Sözlük

(si. A.) (c. Alâf, ülûf). 1. Bin, Fars. hezâr: Elf-i kâmilde: Tam Hicrî 1000 tarihinde. 2. Bin seneden yani on asırdan ibaret zaman: Hicret’in birinci elfi, ikinci elfi = 1. bin yılı, 2. bin yılı.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [الف] bin.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(çoğ. elves) i., mit. peri, cin, cüce; cin gibi akıllı ve yaramaz çocuk, yaramaz kimse; ufak tefek kimse. elf child cinler tarafından değiştirildiği farz olunan çocuk. elfish s. cin gibi, yaramaz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. çan kulesi, çan kulesi sahanlığı; çanın üzerine asıldığı tahta iskele

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kitap rafı, kitaplık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y.). 1. Tanınmış bir memeli deniz hayvanı, yunus. 2. (astronomi) Semada bir yıldız topluluğu.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Yun.). - Yunus balığı. -Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). Hollanda'nın Delft şehrinde yapılan çini işi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (A.B.D.)., (k.dili). yardımsız yapılabilecek şekilde hazırlanmış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.) (m. lafz). Lafızlar, sözler, (bk.) Lafz-lafız.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [الفاظ] sözler, lafızlar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Sözler, sözcükl(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - Feda etme, gözden çıkarma, verme.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. peri veya cinlere ait; küçük, yaramaz, ele avuca sığmaz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) l- 1000 mısralık manzume. 2.Manzum risalel(Erkek İsmi)

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Bin beyitten mürekkep kasîde (birçok Arapça kasîde bu isimle anılmıştır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Küçük bir kelebek çeşidi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). çörek otu, (bot). Nigella sativa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) eski bir Alman hanedanına mensup bir kimse; ortaçağda İtalya'da Mukaddes Roma İmparatorluğu aleyhtarı ve Papaya taraftar milli istiklal partisi azası, Gelf.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(zam). kendisi (dişil). Ask her herself. Bizzat kendisine sorun. by herself kendi başına, kendi kendine. She has hurt herself. Kendini incitti. She is herself again. Kendine geldi. She is not herself. Tabii halinde değil. She said it herself. Bizzat

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(zam)., eril kendi, bizzat; (irl)., (zam)., eril o: Himself said it. 0 söyledi. He is not himself. Kendinde değil.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(zam.) kendi, kendisi, bizzat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «Ieff»den imef.) (mü. melfûfe). Sarılmış, devşirllmiş, bir zarf veya mektubun içine konulmuş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Bir tezkere veya yazı sarılı evrak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A.). MelfOf olarak.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ملفوفا] ilişikte.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «lafz» dan imef.) (mü. melfûze). Söylenilmiş, söylenilen, telaffuz olunan. Gayr-ı melfOz = Telaffuz olunmayan (yazılıp da telaffuz olunmayan harfler).

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. c.). Birinin söylediği sözler: Melfûzât-ı Cüneyd-i Bağdâdt.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

zam. kendim, bizzat, ben. I don't feel like myself. İyi değilim. Keyfim yok. I myself am doubtful. Ben bile şüphe ediyorum. I will come myself. Kendim geleceğim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

zam. kendisi, bizzat, kendi kendine.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. para, servet, vurgunla kazanılan servet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. İng.). Rafa benzer yapıda düz ve büyük kaya.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (çoğ. -selves) s. kişi, öz, zat, şahıs; kendi, nefis, şahsi menfaat; özellik, hususiyet, şahsiyet; s. zati, şahsi; aynı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(önek) kendi, kendinden, kendini; öz, özün; otomatik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. self-determination

öz belirtim

Kendini yönetme hakkını belirleme.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

İng. self-service

seçal

Kafeterya, lokanta, büyük mağaza vb. yerlerde yemeği alma, parayı kasaya ödeme gibi bazı hizmetlerin alıcı tarafından yerine getirilmesi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini aşağılama; suiistimal; istimna.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi kendine işleyen, otomatik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. gönderenin adına.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi kendini tayin etmiş; kâhyalık eden.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi fikrinde ısrar eden, kendini empoze eden, kendini zorla kabul ettiren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendine güvenen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. hep kendini düşünen, benci, benlikçi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendine hâkim olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini beğenmişlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendine güven.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. utangaç, sıkılgan; kendi halini çok düşünen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. düşüncelerini başkasına söylemeyen, ağzı sıkı; kendine hakim olan; kendi kendine yeten; gerekli kısımları kapsayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendisiyle çatışma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendine hâkim olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

huk. nefis müdafaası, meşru müdafaa.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. feragat kendini tutma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. elindelik, hür irade; kamunun kendi geleceğini saptaması.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendine güvensizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi kendini yetiştirmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini geri planda tutma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. serbest çalışan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. öz saygısı, izzetinefis, onur, haysiyet; hodpesentlik, kendini beğenme, gurur.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. aşikâr, açık, belli, ortada olan, meydanda olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendi kendini inceleme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. özdenlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. özerklik muhtariyet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendi kendine yetme, başkasına muhtaç olmadan kendi başına yapabilme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kişilik, şahsiyet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendine benzeme; kendini tanıma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendine fazla önem verme, kendini fazla yüksek görme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., fiz. özindükleme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendi isteklerine düşkünlük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kişisel çıkar, hodbinlik, bencillik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. egoist, bencil. hodbin selfishly z. bencilce egoistçe. selfishness i. egoistlik, bencillik, hodkamlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini tanıma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. özgecil, özgeci, diğerkâm.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yarı otomatik (tabanca).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini beğenme; kendi çıkarını düşünme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendini yetiştirmiş, kendi kendine adam olmuş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini tutma, kendine hâkim olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini zavallı hissetme, kendi kendine aclma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bir ressamın çizdiği kendi portresi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. vakar, kendine hâkim olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. nefsini koruma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini önemseme, öz saygısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendine güven.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. feragat, kendini feda etme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendi kendini kınama veya cezalandırma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. öz saygısı, nefsine hürmet, izzetinefis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendini üstün gören.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi kabaran.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. özerklik, otonomi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. fedakarlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. tıpkı, aynı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi halinden memnun.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yalnız kendi çıkarını gözeten.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. selfservis.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., oto marş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi kendini nitelendiren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendine güvenen; kendi kendine yeten, başkasına muhtaç olmayan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kendini geçindirme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi kendini geçindiren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kendi kendini eğitmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. inatçılık, benlikçilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. otomatik olarak kurulan (saat).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) (çoğ. shelves) raf; (coğr.) şelf; denizde sığlık; (mad.) kaya tabakası. on the shelf yedeğe çekilmiş, rafa kaldırılmış. shelf'y (s.) raflarla dolu; sığlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. A. «lefk» den). Birleştirme, katma, bir yere götürüp ulaştırma, toplayıp bir erada birleştirme.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kırık taşla çakıl ve kumdan yapılmış (yol).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

zam., (eski) sen kendin, bizzat kendin.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. on ikinci; on ikide bir. Twelfth-night i. Noelden on iki gün sonraki gece (beş ocak gecesi).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. cömert, kendi çıkarını düşünmeyen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. iyi hal, iyilik; sıhhat, afiyet, refah; yoksullara yardım. on welfare ihtiyaç dolayısıyle resmi kuruluştan yardım alan. welfare mother bakacak kimsesi olmayan küçuk çocuklu kadın. welfare state yurttasların bireysel ve toplumsal gereksinmelerini s

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

zam. (çoğ. -selves) kendiniz, kendin; kendi kendinize. be your self tabii olunuz. behave yourself. pull yourself together kendine gel.

İngilizce - Türkçe Sözlük by