Enderü’l-vukû ne demek? | Enderü’l-vukû anlamı nedir? | Enderü’l-vukû

Enderü’l-vukû anlamı nedir?

Enderü’l-vukû ne demek?

Enderü’l-vukû anlamı nedir?

Enderü’l-vukû | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: enderül vukû

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اندرالوقوع] az rastlanır.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A.). Vukufsuz, malûmatsız, bihaber.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A.). Durmayan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A). Konuyu iyi bilen, bilirkişi (y. k.).

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [اهل وقوف] bilirkişi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

expert.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.-A.) [حس قبل الوقوع] önsezi.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(HİSS-İ KABLELVUKU) (i. A.). Bir hâdiseyi olmadan önce sezmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ku uzun) (i. A.), t. Düşme, düşüş. 2. Tesadüf etme, isabet etme, ansızın gelip çatma. 3. Geçme, olma, meydana gelme: Çarşıda bir kavga vuku bulmuş. Vuku-ı hâl = Bir hâdisenin oluş şekli: Ben, vuku-ı hâli bildirdim. Kesîrü’lvuku = Çok ve sık olan. Nâdirü’l-vuku = Seyrek tesadüf olunan. Adîmü’lvuku = Hiç olmayan, vuku bulmayan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

event. occurrence. happening.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

occurence. occuring. happening coming to pass. advent.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [وقوع] meydana gelme, cereyan etme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

occur. reign. transpire.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to take place. to happen. to occur. to come to pass.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

meydana gelmek, cereyan etmek, gerçekleşmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ku uzun) (i. A. c.). 1. Meydana gelen, olan haller, geçen maceralar. 2. Kavga ve dövüş, cinayet, yaralama gibi hâller: Vukuât-ı zabtiyye (Türkçe’de müfret gibi de kullanılır).

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

events. incidents. cases. police case. crime.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

event. incidents. police case. crime.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ وقوعات] olaylar. 2.polisiye olaylar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Yanma, tutuşma, yanıp ateş olma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ku uzun) (i. A.). 1. Durma, duruş, hareketten kalma, Ar. tevakkuf. 2. Bir hâlde bulunma, ileri veya geri gitmeyip aynı hâlde kalma: Hastalığı vukuf hâlinde (bu iki mânâ ile tevakkuf daha çok kullanılmıştır). 3. Bilme, anlama, haberdar olma, Ar. ıttılâ: Bu işe vukufum yoktur. Ehl-i vukuf; erbâb-ı vukuf = Bir iş hakkında tam, yeter malûmatı olan (lar), bilirkişiler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

insight. knowledge. knowing. comprehending. competence. cognizance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bekanntschaft. einblick. erfahrung. kenntnis.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [وقوف] bir konu hakkında geniş bilgi sahibi olma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

uninformed. ignorant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-T.) bilgisiz.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

lack of information. ignorance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by