Enstrümantalizm ne demek? | Enstrümantalizm anlamı nedir? | Enstrümantalizm

Enstrümantalizm anlamı nedir?

Enstrümantalizm ne demek?

Enstrümantalizm anlamı nedir?

Enstrümantalizm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: enstrumantalizm

Yabancı Kelime

Fr. instrumentalisme

fel. araççılık

Düşünme biçimlerinin, kuramların, mantık ve ahlak biçimlerinin yalnızca hayatın değişik şartlarına uyma araçları olduğunu savunan dünya görüşü.


Yabancı Kelime by