Erdi ne demek? | Erdi anlamı nedir? | Erdi

Erdi anlamı nedir?

Erdi ne demek?

Erdi anlamı nedir?

Erdi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: erdi

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) 1.Amacına ulaşan, erişen. 2.Olgunlaşmış erkek. 3.Ermiş veli.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(a.t.i.) (Erkek İsmi) - İran’da yaşayan bir Türkmen kabilesinin adı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Civânmertlik, cömertlik, sahâvet, kerem.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [درد سر] baş belası, baş ağrısı, sorun, problem.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Kadın İsmi) - Olgunluğa erişmiş, deneyimli kadın.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Erdem).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - (bkz.Erdi).

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Duru, güçlü kuvvetli erkek.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i.). Erdiriş, erdirmek fiili ve tarzı. Ar. Isâl, tebliğ.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Ermesine sebep olmak, ermesini sağlamak. Osm. vusûl ettirmek, İsâl, tebliğ etmek: Vaktiyle yerine erdirdiniz mi? Akıl erdirmek = Anlalamak, Osm. fehm ve idrâk etmek: Bu işe akıl erdiremedim, gitti.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

separate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individual bireysel.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individual. particular.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [فردی] kişisel.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Fertle ilgili, ferde has, tek başına yapılan.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

personal accident insurance. auto bodily injury insurance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A ). 1. Fertle ilgili olan. Fr. Indivlduel. 2. Tek şey. 3. Birincisi (erkek), İkincisi (kadın) adı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individuality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individuality. individualism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individualist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individualism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) - (bkz.Ferdi).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(I. A.). Teklik, birlik. Fr. individualite. (bk.) Vahdâniyyet.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [فردیت] bireylik.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [فروردین] İran takvimine göre baharın ilk ayı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i palto, aba; ortaçagda bilhassa Musevilerin giydiği bir çeşit kaba ve bol cüppe

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the struggle to make a living.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Dönmüş, dolaşmış.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Çektirip gergin hale getirmek: Şu çarşafı gerdirmeli. 2. Çektirmek, astırmak, perde gibi uzatmak: Merdiven başına bir perde gerdirmeli.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to have sb make sth taut.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [گردش] dönüş.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

bitirmek, sona erdirmek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) yasak, yasak etme; (Kat.) bir kimseyi kilise veya ibadet ayinlerinden menetme .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) menetmek, yasak etmek; (Kat.) kilise ayinlerinden menetmek. interdiction (i.) yasak. interdictory, interdictive (s.) yasak eden, yasaklaylıcı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) bir kaç bilim dalıyle ilgili .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

corded ladder. rope ladder.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Dik yokuş.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Lâcivert taşı, çivit renginde, koyu mavi: Lâciverdî çuha.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) 1.Lacivert. 2.Koyu mavi değerli bir süs taşı.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Mertlik.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Erkek İsmi) - Mertlik, erlik. Cesaret, yüreklilik. İnsanlık.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.) (aslı: nerdübân). Yukarıya çıkmak için kullanılan basamaklı yol: Taş, tahta merdiven, çifte merdiven. (musiki) Ses dizisi, skala. İğreti merdiven = İstenilen yere konanı. Asma merdiven = Kıskaç. İp merdiven = Orçun, özgüç.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

stairs. steps. stairway. staircase. ladder.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

staircase. stairs. stairway. ladder. stepladder. steps.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

stairs. staircase. steps. ladder. escape. stairway.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [نردبان] merdiven.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Genel Bilgi

Duvara dayanmış bir merdiven görürseniz altından geçmeyin, etrafından dolanın. Çünkü o merdivenin tepesinde ya bir tamirci, ya bir boyacı ya da camları silen biri olabilir. Yani başınıza bir çekiç, su kovası, boya kutusu, hatta bir adamın düşme olasılığı yüksektir. Merdiven altından geçmenin uğursuzluk getireceği inancı gerçekten batıl inançlar içinde en azından bir işe yarayan tek inançtır. Ancak inancın kökeninde pratikteki faydası ile ilgili olmayan farklı şeyler yatmaktadır.

Duvara dayanan bir merdiven, duvar ile arasında bir üçgen oluşturur. Bu, bir çok kültürde tanrıların kutsal üçgeni olarak bilinir. Örneğin piramitlerin kenarlarının üçgen olması da bu inanca dayanır. Bir üçgenin içinden geçmek de, bir kutsal yere meydan okumak anlamına gelebilir.

Eski Mısırlılar için zaten merdivenin kendisi iyi şansın sembolü idi. Merdiven olmasaydı, Güneş Tanrısı Osiris’i karanlıkların ruhundaki hapis hayatından kurtarmak mümkün olamayacaktı. Ayrıca merdiven tanrıların katına tırmanmak için de şekilsel bir semboldü. Günümüzde açılan bu antik mezarlarda ölünün cennete tırmanması için yanma konulmuş bulunan merdivenlere rastlanmaktadır.

Asırlar sonra birçok batıl inançta olduğu gibi Hıristiyanlık bu inancı da Hz. İsa’nın ölüm şekline adapte etti. Çarmıha dayalı merdiven kötülüğün, hıyanetin ve ölümün sembolü oldu. İnsanlar, merdivenin altından geçmekle bütün bu kötü geleceklerle karşılaşabileceklerine inandırıldılar.

17. yüzyılda İngiltere ve Fransa’da suçlular darağacına götürülmeden önce bir merdivenin altından geçiriliyorlardı. Tabii yanında olanlar merdivenin etrafından dolanıyordu.

Değişik kültürler bu uğursuzluğa karşı bazı panzehirler geliştirdiler. Mesela bir merdivenin altından yanlışlıkla veya zorda kalarak geçen kişiler için Romalıların panzehiri yumruktu. O kişiler orta yani en uzun parmaklarını gerip diğer parmaklarını yumruk gibi yaparlar ve geçtikten sonra merdivene doğru sallarlardı. Bizde, Türkiye’de böyle bir adet yoktur ama Amerikan filmlerinde karşısındakine bu hareketi yaparak küfür veya hakaret edildiği sıkça görülür. Bunun kökeni de işte bu Roma panzehiridir.


Genel Bilgi by

Türkçe Sözlük

(i. F.). insaniyetsizlik, korkaklık, namertlik.

Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Özüne erdim, ulaştım.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Özünde canlı, dinç olan erkek.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Öz verdi.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. helak, mahvolma, harap olma; ruhun mahvolması, cehennem azabı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Bütün mahlûkatı besleyen ve yetiştiren, yaşatan Allah.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [پروردگار] Tanrı.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Genel Bilgi

19’uncu Yüzyılın başlarında İstanbullu gençler arasında kabadayılığın o zamanki diğer bir şekli olan Külhani dolaşmak moda olmuştu. Bu kişiler başlarına üç metre boyunda şal sarar, bacaklarını açıkta bırakan kalyoncu mintanı giyer, kollarını sıvar, vücutlarına çeşitli dövmeler yaptırarak etrafa hava atarlardı. Bu kıyafete “Pırpırı Kıyafet” denirdi.

Genel Bilgi by

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) - Baş, gönül.

İsimler ve Anlamları by

İsimler ve Anlamları

(f.t.i.) (Erkek İsmi) - Başı dinç, sakin, rahat, huzurlu.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to have sb spread sth out. to have sb hang sth up to dry.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). 1. Reddetme, geri çevirme. 2. (edebiyat). Bir sözü, karşıdakinin beklemediği, esprili bir şekilde bitirmek.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [تردید] geri çevirme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «redîf» ten). 1. Ardı sıra yürüme, takip. 2. Yanma verme, katma.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ تردیف] ekleme, iliştirme. 2.terkiye alma.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

eklemek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Tür.) (Erkek İsmi) - Ün verdi. -(bkz.Ünver).

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. fizik). Bir borudan bir saniyede geçen suyun yahut bir iletkenden bir saniyede geçen elektriğin miktarı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.) (mü. verdiyye). Gül ile alâkalı. Fasîle-i verdiyye — Gülgiller.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Italian operatic composer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rate of flow.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Italian operatic composer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Erkek İsmi) - Güle ait, gül ile ilgili.

İsimler ve Anlamları by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., huk. juri heyeti kararı; hüküm, karar, ilâm.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. jengâr, zencar, bakır pası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(a.f.i.) (Kadın İsmi) - Naz gülü, nazlıların gülü.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Vasıta ile vermek: Kâhyasını çağırıp parayı verdirdi. 2. Vermeye bırakmak, vermesine müsaade etmek: Çocuk, oyuncağı vermeye razı oldu ama, babası verdirmedi. 3. Sattırmak, satmasına müsaade etmek: O malı bir liraya verecekti ama ortağı verdirmedi.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. bakırdan elde edilen mavi veya yeşil boya.

İngilizce - Türkçe Sözlük by