Etkili ne demek? | Etkili anlamı nedir? | Etkili

Etkili anlamı nedir?

Etkili ne demek?

Etkili anlamı nedir?

Etkili | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: etkili

Türkçe - İngilizce Sözlük

effective. influential. efficient. forceful. powerful. penetrative. penetrating. commanding. effectual. efficacious. hefty. moving. operative. poignant. potent. swinging. telling. trenchant. forcible.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

drastic. effective. effectual. efficacious. forceful. forcible. hefty. influential. operative. potent. powerful. pronounced. strenuous. telling.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

effective.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

efficaciousness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

strength.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

effectiveness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Yetkisi olan, salâhiyetli, salâhiyetdâr.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

authoritative. authorized. commissioned. competent. entitled to. ex cathedra. executive. powerful. qualified.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

authoritative. authority. competent. qualified. authorized.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

authorized. authorized. able. accredited. authoritative. commissional. commissioned. competent. empowered. entitled. entitlement. magisterial. powerful. vested with powers.

Türkçe - İngilizce Sözlük by