Excess ne demek? | Excess anlamı nedir? | Excess

Excess anlamı nedir?

Excess ne demek?

Excess anlamı nedir?

Excess | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: excess

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (s.) aşırılık, ifrat, fazlalık; (s.) fazla, ziyade, artan. excess fare bilet ücret farkı, mevki farkı, zam. excessluggage fazla bagaj. excess profits tax fazla kazanç vergisi. drink to excess içkiyi fazla kaçırmak. in excess of -den fazla, (onu) ge

İngilizce - Türkçe Sözlük by