Favor ne demek? | Favor anlamı nedir? | Favor

Favor anlamı nedir?

Favor ne demek?

Favor anlamı nedir?

Favor | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: favor

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yararlı bir yardım; teveccüh, güleryüz gösterme, lütuf, kerem; iltimas, kayırma, himmet; taraf tutma, himaye; iltifat; sima, çehre, yüz; ufak hediye, armağan; (çoğ). cinsi münasebet için müsaade etme. ask a favor ricada bulunmak. bestow favors on ayr

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). müsamaha etmek, tarafını tutmak, iltimas yapmak, kayırmak, himaye etmek,işini kolaylaştırmak; onaylamak, tasdik etmek,tercih etmek: benzemek: dikkat etmek: lütuf göstermek: göz yummak. most favored nation clause diğer ülkelere tanınan kolaylıkları an

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(ing). vour (i)., (f). itibarsızlık, gözden düşme; zarar; (f). gözden düşürmek, rağbet etmemek, hoşlanmamak; taraftar olmamak, aleyhinde olmak, karşı olmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). uygun, müsait, elverişli, münasip; lütufkâr; taraftar, lehte; güzel. favorably (z). Lehinde, taraftar, iyi, yolunda.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). 1. Sakalın kulak hizasından yanağa doğru inen kısmı. 2. Bir müsabakayı kazanacağı tahmin edilen takım, şahıs veya hayvan.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

favorite. favourite. favorite. side whiskers. favourite. fair boy. sideboards. front-runner. sideburns. whisker. whiskers.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

favourite. whisker. favorite. the favourite. sideburns. the favorite.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

sideburns. sideboards sideburns. whiskers.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s). çok sevilen kimse veya şey; sevgili, gözde; spor kazanması beklenen yarışçı; (s). çok sevilen. favoriteson (pol). kendi seçim bölgesince başkanlığa aday gösterilen kimse. a favorite with tarafından sevilen, tercih edilen. favoritism (i). taraf

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) çirkin, sert ifadeli .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(İng.) unfavourable s. hayırlı olmayan; muisait olmayan; elverişsiz; mahzurlu, zararlı; aksi, ters. unfavorableness i. elverişsizlik. unfavorably z. zararlı bir şekilde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. güzel, güzel görunuşlu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by