Fert ne demek? | Fert anlamı nedir? | Fert

Fert anlamı nedir?

Fert ne demek?

Fert anlamı nedir?

Fert | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: fert

Türkçe Sözlük

(FERD) (i. A.) (c. efrad). 1. Bir çokluğun her bir teki. Her fert = Herkes. 2. Çift olmayan adet, tek adet. 3. (c.) Adî şahıslar, sıra adamları, avam. Efrad-ı askeriyye = Subay olmayanlar, erler. 4. Eşi olmayan, eşsiz, benzersiz. Osm. bt-nazîr, ferîd : Cenab-ı Hak ferd-ü sameddir. 5. (fizik, kimya). Cüz-I ferd = Atom.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individual.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

person. individual. member. individual birey.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

individual. individual person.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ayrı cinslerden olan çiçekleri çaprazlama yoluyla dölleme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. Al.). Argoda «kaçmak» mânâsında kullanılan «fertiği çekmek» deyiminde geçer.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). verimli, mümbit, bereketli; (biyol). üreyebilen; doğurgan. fertil'ity (i). verimlilik, mümbitlik, bereket; üreyebilme; doğurganlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Türkiye ve Irak'ı içine alan hilal şeklindeki bir toprağı kapsayan ve tarım alanı olarak kullanılan verimli bir saha.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). gübrelemek, verimini artırmak, kuvvet ve bereketini çoğaltmak; (bot)., (biyol). döllemek, tohumlamak, aşılamak. fertiliza'tion (i). ilkah; aşılama; verimini artırma, mümbitleştirme, gübreleme. fer'tilizer (i). gübre, kimyevi gübre.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Bunak, kocamış.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [فرتوت] bunamış ihtiyar.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. çorak, mahsulsüz, verimsiz; kısır. infertil'ity i. verimsizlik; kısırlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) birbiriyle üreyebilen .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) kilisede para toplanırken orgda çalınan beste.

İngilizce - Türkçe Sözlük by