Firakı | Firakı ne demek? | Firakı anlamı nedir?

Firakı | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: firaki

Türkçe Sözlük

(i. F„ telh = acı, kâm = damak). Her şey kendisine acı gelen, üzgün, meyus, muztarib: Telhkâm eyledi firâkın beni.