Firm ne demek? | Firm anlamı nedir? | Firm

Firm anlamı nedir?

Firm ne demek?

Firm anlamı nedir?

Firm | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: firm

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (f). pek, katı, sert, pekişmiş, sıkı; sabit, metin, dönmez; (f)., (gen). up ile sabit kılmak, pekiştirmek, sağlamlaştırmak. firm order (tic). kesin sipariş. firmly (z). metanetle, katiyetle, sebatla, kuvvetle. firmness (i). metanet sebatlılık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şirket, firma, ticarethane. firm name firma adı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). demek, söylemek, beyan etmek, iddia etmek; (gram)., (man). tasdik etmek, ispat etmek; teyit etmek; (huk). tasvip etmek affirmable (s). iddia olunabilir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tasvip, tasdik; müspet ifade; (huk). yemin yerine geçen söz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). olumlu, müspet, tasdik edilen; (i). müspet iddia; tartışmada olumlu tezi savunanları tutan taraf; olumlu cevap a decided affirmative kuvvetli ve olumlu karar. in the affirmative ispat ve tasdik anlamında, olumlu, müspet. The affirma

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). teyit etmek, kuvvetlendirmek, sağlama bağlamak, tespit etmek, saptamak; geçerli bir hale koymak. confirmed bachelor müzmin bekâr.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). teyit olunur, tasdik olunur.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). tasdik, teyit, belgeleme, doğrulama; ispat; kilise üyesi olma merasimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). tasdik anlamında teyit edici (söz, vesika, delil).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). inkar etmek, kabullenmemek; (huk). reddetmek, cerhetmek, nakzetmek; (i). inkar, ret, iptal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. i.). Tescil edilmiş ticarî müessese: Bu kumaş güvenilir bir firmanın malıdır, gözü kapalı alabilirsiniz.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

firm. business.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

concern. firm. firm.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

firm. company.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

company , concern , enterprise , firm , employer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). sema, gök kubbe, asuman.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). ferman.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. zayıf, kuvvetsiz, halsiz; sebatsız metanetsiz. infirmity i. zayıflık; hastalık; sakatlık; ahlak bozukluğu. infirmness i. zayıflık, kuvvetsizlik. infirmly z. zayıf bir şekilde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. (okul, fabrikada) revir; hastane; klinik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. confirmation

doğrulama, geçerleme, onaylama

1. Doğrulamak işi. 2. Geçerlemek işi. 3. Onaylamak işi.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. confirmé

doğrulanmış, geçerlenmiş, onaylanmış

“Doğrulamak, geçerlemek, onaylamak” anlamındaki konfirme etmek birleşik fiilinde geçer.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) tekrar teyit etmek, tekrar doğrulamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

kara, yeryüzünün kara kısmı, toprak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. doğrulanmamış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by