Fitocoğrafya ne demek? | Fitocoğrafya anlamı nedir? | Fitocoğrafya

Fitocoğrafya anlamı nedir?

Fitocoğrafya ne demek?

Fitocoğrafya anlamı nedir?

Fitocoğrafya | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: fitocografya

Yabancı Kelime

İng. phytogeography

coğ. bitki coğrafyası

Yeryüzünün bitki örtüsünü ve bu örtünün çevreyle ilgisini inceleyen coğrafya bilimi.


Yabancı Kelime by