Fol ne demek? | Fol anlamı nedir? | Fol

Fol anlamı nedir?

Fol ne demek?

Fol anlamı nedir?

Fol | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: fol

Türkçe Sözlük

(i.). Tavukların yumurtlamasına mahsus yer ki, tavukları celbetmek için içine bir yumurta bırakılır, mec. Fol yok yumurta yok = Anlaşmazlık için bir mâkul sebep yoktur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quittance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. iki yapraklı, çift yapraklı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. cüzdan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f., s., i. gözlerini bağlamak; salim kafayla düşünmesini engellemek; s. gözü bağlı; düşüncesiz, körü körüne olan; i. gözbağı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

go away!. beat it!. piss off. go to blazes!. push off! sod off!.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

beat it. go away. buzz off. go and eat coke. fuck off. go to hell. hop it. piss off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). yapraklarını dökmek veya düşürmek; düşmanın mevzilenmesini önlemek için bitkileri tahrip etmek. defolia'tion (i). , (bot). yaprakların dökülmesi veya düşürülmesi. defoliator, defoliant (i). yaprakları döken ilâç veya zehir.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

go away. be off. clear off. clear out. beat it. push off. vamoose. vamose.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to go away. to beat it. to piss off.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to go away. to clear out. pike off. vamoose.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

having a flaw. faulty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (z). sekiz kat, sekiz misli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. katlamak, sarmak; kucaklamak, bağrına basmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) pul pul olup dökmek veya dökülmek; kabuğu ince pullar hâlinde dökülmek (ağaç). exfoliation (i.) böyle dökme veya dökülme. exfoliative (s.) böyle dökülmeye sebebiyet veren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (eski). şarkılarda kullanılan anlamsız nakarat; boş laf; önemsiz şey, süs.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Kum saati.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

sonek kat, misil, kere: fivefold (s). beş misli, beş kat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f)., (i). katlamak, bükmek; (matb). kırmak; sarmak, bağrına basmak; kaplamak; katlanmak, bükülmek; sarılmak, bürünmek; kavuşturmak (elleri); hafifçe katmak; (A.B.D)., argo tutulmayıp kapanmak (piyes); yorgunluktan çökmek; (i). kat, kıvrım; büklüm; boğu

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f). ağıl; koyun sürüsü; cemaat; (f). ağıla kapamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak). faltboat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). katlama makinası; kırma makinası; dosya, klasör; broşür.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak). falderal.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yapraklar, yeşillik; (mim). süslemede kullanılan yaprak ve dal şekilleri. foliage plant yapraklarının güzelliği için yetiştirilen bitkiler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yapraklara ait, yapraklardan ibaret, yapraklı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). dövüp ince yaprak şekline sokmak, yaprak haline getirmek; sır sürmek; (mim). yaprak şekilleriyle süslemek; yapraklara ayrılmak, yaprak vermek; (matb). sayfaları numaralamak. foliate(d) (s). yaprak şeklinde, yapraklı; varaklara ayrılabilir, kâğıt g

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). yaprak şekline sokma; yapraklanma, yeşillenme; dövüp yaprak haline getirme; (bot). tomurcuk içinde yaprakların dizilişi; (mim). yaprak şeklinde taştan süsler; (jeol). yaprak gibi ince tabakalı teşekkül; kitap sayfalarının numaralanması.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(biyokim). folik asit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (bot). yaprak şeklinde, yapraksı; yapraklara ait veya yapraklardan ibaret.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). (çoğ -os), (s). kitap yaprağı, varak; ikiye katlanmış kâğıt tabakası; ikiye bükülmüş yapraklardan meydana gelen kitap, en büyük boyda kitap, en büyük boyda kitabın ebadı; basılmış kitabın sayfa numarası; hesap defterinde karşı karşıya olan aynı

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. folk

halk

Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In Anglo-Saxon times, the people of a group of townships or villages; a community; a tribe.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

People in general, or a separate class of people; generally used in the plural form, and often with a qualifying adjective; as, the old folks; poor folks.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The persons of one's own family; as, our folks are all well. people in general; 'they're just country folk'; 'the common people determine the group character and preserve its customs from one generation to the next'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

people in general; 'they're just country folk'; 'the common people determine the group character and preserve its customs from one generation to the next'. a social division of people. people descended from a common ancestor; 'his family has lived in Mass

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Latin, vulg' ; German, volk; Dutch, volch; Saxon, folc; Danish, folk Folk and vulgar are variants of the same word.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Of the people; originally coined for European peasants; refers to the art, music, and lore of ordinary people, as contrasted with the 'high' art or 'classic' art of the European elites.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folk music.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). halk, ahali; kavim; millet; (çoğ). insanlar, kimseler; (çoğ)., (k).dili akraba, aile, ana baba. folk dance halk oyunu. folk literature halk edebiyatı. folklore (i). halkın malı olan gelenek, inanç, âdet, atasözü ve masallar; folklor, halkbilgisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

halk. halk. ahalı. ınsanlar. mıllet. irk. halk müzığı.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. ing.). Halk bilgisi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. folklore

halk bilimi

Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folklore. folk dancing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folklore.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Ing. Ar. T.). Halk musikisi. Klasik musikiden ilkelliği ile ayrılan, kapalı çevre ve köylerin musikisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folklorist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (denizcilik). Tahta gemilerin ıskarmozlarını tutan demir kuşak.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (bot). tek hücreli basit meyva; (anat). folikül, bezcik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., tiyatro revü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f)., (i). takip etmek, izlemek; mesleğinde çalışmak; kovalamak, peşini bırakmamak, arkasından yetişmeye çalışmak; uymak, taklit etmek, örnek almak; sonucu olmak, anlaşılmak, çıkmak; (i). takip, izleme. follow after peşinden gitmek, takip etmek. follow

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (ing)., (k).dili hayran.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (s). taraftarlar, bağımlı olan kimseler, tabi olanlar; (s). takip eden, izleyen; ertesi, muteakıp, aşağıdaki; ilerdeki, istikbaldeki. the following şunlar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

pirit.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Tavukların yumurtladıkları yuva veya sepet ki, ekseriya içleri samanla kaplanmış olur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

nesting-box.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

legenest.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). delilik, divanelik, ahmaklık, budalalık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

foil. leaf.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

foil.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

silver paper.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. soylu kişiler, yüksek tabaka.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. graphologie

1. yazı bilgisi, 2. yazı bilimi

1. El yazısından, yazanın karakter ve duygularını anlamayı amaç edinen inceleme yöntemi. 2. El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

graphology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yakın akrabalar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

bak. enfold.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Sony tarafından sunulan bu benzersiz teknoloji, pilin cihazı daha ne kadar çalıştırabileceğini bir dakikalık bir hassasiyetle göstermektedir. InfoLITHIUM piller hafif, küçük, güçlü ve çevre dostudur. Diğer teknolojilerin aksine, hafıza etkisi içermezler.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) birbiriyle katlamak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. géomorphologue

yüzey bilimci

Yüzey bilimi ile uğraşan.


Yabancı Kelime by

Türkçe Sözlük

Yeryüzüne ait dış görünüm şekillerini (düzlük, çukurluk, girintili çıkıntılı yapı, vb.) niteleyen bir terimdir.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. géomorphologie

yüzey bilimi

Yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili gelişimleri inceleyen bilim.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. akraba, hısım.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. türlü türlü, pek çok, değişik, çeşit çeşit; i teksir edilmiş kopyalardan biri; mak. birkaç ağızlı boru, taksim borusu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. makina ile kopyalarını çıkarmak (mektup); teksir etmek, çoğaltmak. manifolder i. teksir makinası.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., k.dili erkek kısmı, erkekler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. Fr. gramer). Şekil bilgisi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. morphologie

1. db. yapı bilgisi, 2. yapı bilimi

1. Kelimelerin yapısını, türeme yollarını ve çekim biçimlerini içeren bilgi. 2. Bitkilerde ve canlılarda organların yapılarını, biçimlerini, biçimleriyle görevleri arasındaki ilgiyi inceleyen bilim kolu.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

morphology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

morphology yapıbilim. biçimbilim.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

morphology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Teknolojik Teri

Nofollow, kullanıcı etkileşimli web sitelerindeki spamları engellemek için Google tarafından 2005›in başlarında geliştirilmiş bir etiket içi değişkendir. Nofollow ile bir siteye link verirseniz o linki Google görmez. Bir başka deyişle link yerine koymaz. Bu şekilde verilen linkler PageRank değerini etkilemez.

Teknolojik Teri by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., bot. sapı sarmalayarak büyüyen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. evrak çantası; makam, mevki, vazife; bir kimseye özgü tahvillerin tümü.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., f. yapı iskelesi; darağacı platformu: f. yapı iskelesi kurmak. scaffolding i. yapı iskelesine mahsus kereste; yapı iskelesi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ağıl.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Sony InfoLITHIUM şarj edilebilir pil birlikte verilmektedir: diğer teknolojilerde yaşanan ‘bellek etkisi’ içermeden, olağanüstü pil kullanım süresi sağlar. Dahili mikro işlemci, fotoğraf makinesiyle iletişim kurarak, kalan çekim süresini bir dakikalık hata payıyla gösterir. Dünyanın her yerinde kullanılabilecek voltaj uyumluluğuna sahip Sony elektrik adaptörleri de sağlanmaktadır.

Teknolojik Terim by

Türkçe - İngilizce Sözlük

spectroscope.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., z .on kat, on misli. tengallon

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. esnaf takımı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., bot. üç yapraklı, yaprak gibi üç kısmı olan; üç yaprakçığı olan (yaprak); mim. üç yapraklı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., bot. üç yaprakçığı olan (yaprak).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., bot. yonca, tirfil.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. on iki kat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., z., i. iki kat, iki misli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. kıvrımlannı açmak, yaymak; göz önüne sermek, izah etmek, açıklamak, ayrıntıları ile bildirmek; gelişmek; açılmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., bot. tek yapraklı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. işçiler, ameleler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by