Folk ne demek? | Folk anlamı nedir? | Folk

Folk anlamı nedir?

Folk ne demek?

Folk anlamı nedir?

Folk | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: folk

Yabancı Kelime

İng. folk

halk

Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folk.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In Anglo-Saxon times, the people of a group of townships or villages; a community; a tribe.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

People in general, or a separate class of people; generally used in the plural form, and often with a qualifying adjective; as, the old folks; poor folks.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The persons of one's own family; as, our folks are all well. people in general; 'they're just country folk'; 'the common people determine the group character and preserve its customs from one generation to the next'.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

people in general; 'they're just country folk'; 'the common people determine the group character and preserve its customs from one generation to the next'. a social division of people. people descended from a common ancestor; 'his family has lived in Mass

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Latin, vulg' ; German, volk; Dutch, volch; Saxon, folc; Danish, folk Folk and vulgar are variants of the same word.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Of the people; originally coined for European peasants; refers to the art, music, and lore of ordinary people, as contrasted with the 'high' art or 'classic' art of the European elites.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folk music.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). halk, ahali; kavim; millet; (çoğ). insanlar, kimseler; (çoğ)., (k).dili akraba, aile, ana baba. folk dance halk oyunu. folk literature halk edebiyatı. folklore (i). halkın malı olan gelenek, inanç, âdet, atasözü ve masallar; folklor, halkbilgisi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

halk. halk. ahalı. ınsanlar. mıllet. irk. halk müzığı.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. ing.). Halk bilgisi.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. folklore

halk bilimi

Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folklore. folk dancing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folklore.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Ing. Ar. T.). Halk musikisi. Klasik musikiden ilkelliği ile ayrılan, kapalı çevre ve köylerin musikisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

folklorist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (denizcilik). Tahta gemilerin ıskarmozlarını tutan demir kuşak.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. soylu kişiler, yüksek tabaka.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. yakın akrabalar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. akraba, hısım.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., k.dili erkek kısmı, erkekler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. esnaf takımı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i., çoğ. işçiler, ameleler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by