From The Psychoanalytic Point Ofview The Manifest Character Ofthe Delinquency Is Not Important, But Rather The Psychic Mechanisms Which Motivate The Dissocial Behavior | From The Psychoanalytic Point Ofview The Manifest Character Ofthe Delinquency Is Not Important, But Rather The Psychic Mechanisms Which Motivate The Dissocial Behavior ne demek? | From The Psychoanalytic Point Ofview The Manifest Character Ofthe Delinquency Is Not Important, But Rather The Psychic Mechanisms Which Motivate The Dissocial Behavior anlamı nedir?

From The Psychoanalytic Point Ofview The Manifest Character Ofthe Delinquency is Not important, But Rather The Psychic Mechanisms Which Motivate The Dissocial Behavior | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: psychoanalytic pointview manifest characterdelinquency important rather psychic mechanisms motivate dissocial behavior

Türkçe - İngilizce Sözlük

The component of the personality defined in psychoanalytic theory as standing for reason and good sense and as following the reality principle.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. önemli, ehemmiyetli, mühim; gururlu, kibirli, azametli; etkili; nufuzlu, itibarlı. importantly z. önemle, ehemmiyetle; sıkkıcı bir şekilde.

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. manifesto, kaptan tarafından gümrük idaresine gemideki malları bildirmek üzere verilen liste, gümrük beyan namesi, yük senedi.

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. aşikar, belli, açık, meydanda olan. manifestly z. açıkça, aşikar olarak. manifestness i. açıklık, aşikarlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. açıkça göstermek, belirtmek, izhar etmek, ispat etmek; manifestoda göstermek; kendini belli etmek, kendini göstermek.

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. sevketmek, harekete getirmek. motiva,tion i. harekete getirme; saik, dürtü, güdü.

İngilizce - Türkçe Sözlük

(z.) den ise, tercihan, e kalırsa; den ziyade; daha doğrusu; oldukça; tersine, aksine; (İng.) Öyle, ya ! I had rather go. Gitmeyi tercih ederim. Bana kalırsa gideceğim. I had rather not do it. Yapmasam daha iyi.