Garp Musikisi ne demek? | Garp Musikisi anlamı nedir? | Garp Musikisi

Garp Musikisi anlamı nedir?

Garp Musikisi ne demek?

Garp Musikisi anlamı nedir?

Garp Musikisi | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: garp musikisi

Türkçe Sözlük

(i. A. T.). Batı musikisi. Batı musikisi sistemini kullanan musikilerin hepsi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. T. A. Y.). Camilerde icrâ edilmeye mahsus, saz eşliği olmayan musiki formlarını içine alan musiki ki, Türk dinî musikisinin birinci dalıdır.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I.). Sinema filminin jenerik denen baştaki yazılı kısmında olsun, asıl filmde olsun çalınıp okunan musiki ki, bugün musiki sanatının başlı başına bir dalı hâline gelmiştir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Ing. Ar. T.). Halk musikisi. Klasik musikiden ilkelliği ile ayrılan, kapalı çevre ve köylerin musikisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Garb, batı. (bk.) Garb.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

noun - direction opposite polar rotation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

General Attribute Registration Protocol.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Acronym for the Global Atmospheric Research Program, planned and coordinated jointly starting in 1968 by the WMO and the ICSU.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Generic Attribute Registration Protocol. 'Growth At a Reasonable Price ' Used to define the style of a manager who seeks attractively priced growth-oriented securities.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Global Atmospheric Research Program.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. T.). Batı musikisi. Batı musikisi sistemini kullanan musikilerin hepsi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hesperian.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. T.). Klasik musikinin ve sanat musikisinin aksi. Halk arasında doğan ve yaşıyan, eserleri umumiyetle anonim olan musiki.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F. A. T.) (musiki), (bk.) Piyasa musikisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(MÜSİKİY-ŞİNAS) (i. A. F.). Musiki tanıyan, bilen, müzisyen.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [موسيقی شناس] müzisyen.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Türkiye musikisi. Batı Türkleri’nirı san’at musikisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Neoklasik Türk musikisi, Hacı Arif Bey ekolü.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şekerleme, bonbon; rüşvet .

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Türk dini musikisinin cami musikisinden sonra ikinci dalı, tasavvuf musikisi.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Y. T.) (musiki). Türk dinî musikisinin cami musikisi dışında kalan dalı ki, «tarikat musikisi» de denir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 24 eşit olmayan aralığa dayanan, Batı musikisinden sonra dünyanın en yaygın musiki sistemi.

Türkçe Sözlük by