Gaye ne demek? | Gaye anlamı nedir? | Gaye

Gaye anlamı nedir?

Gaye ne demek?

Gaye anlamı nedir?

Gaye | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: gaye

Türkçe Sözlük

(a uzun) (i. A.). Maksat, bir teşebbüsün yöneldiği şey. Varılacak netice, (bk.) Gayet.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aim. object. purpose. intention. intent. ideal. cause. consummation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aim. goal. purpose. object. end.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aim. end. object. objective. purpose. cause. design. dream. goal. maximum. meaning. terminus. view.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [غایه] amaç.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İsimler ve Anlamları

(Ar.) (Kadın İsmi) 1.Maksat, meram. 2.Netice, son, hedef.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(ga uzundur) (e. F.) (F be = bağlama edatı, A. gayet = son). Son derecede, pek ziyade: Begayet zeki bir çocuk.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.-A.) [بغایت] çok, son derece.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ga ile) (i. F.). Sonsuz, pâyansız, çok.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ga ile) (i. F.). Sonsuz, pâyansız, çok.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

aimless.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(a uzun) (i. A.) (c. gayât) (Arapça terkiplerde gaye şeklinde de kullanılır). 1. Son, bitim, nihayet. Fars. encâm: Bu işin gayeti budur. 2. Netice, maksat, Fars. merâm: Bunun gayeti nedir? 3. (Türkçe’de) Çok, ziyade, son derecede, nihayet derecede: Gayet büyük, gayet güzel. Gayetle, gayette = Son derece: Gayetle yüksek bir minare. Gayette güzel bir bahçe. Begayet = Son derecede: Begayet faydalı bir kitap. Bigayet, bi-gaye, bî-gayât = Sonsuz, pâyânsız, pek çok, hesapsız, hadsiz. Gayet-ül-gaye = En son derecede, Ar. nihâyet-ün-nihâyet: Günde gayet-ül-gaye dört ders okunabilir.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

quite. very amaç. erek. hedef. very. extremely. greatly.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

very. extremely. greatly. immensely.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ غایت] son. 2.çok. 3.son derece.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(a uzun) (i.). Sonsuz, pâyânsız, nihayetsiz, pek çok.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(ga uzun) (i. A. «gayr» dan). Başka türlü olma, uymama, uygun olmayış, farklılık, muhalefet: Bu iki şey arasındaki mugayeret açıktır.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [مغایرت] zıtlık, aykırılık.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by