Gececi Kuş | Gececi Kuş ne demek? | Gececi Kuş anlamı nedir?

Gececi Kuş | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: gececi kus

Türkçe Sözlük

(i.). T. Nöbeti geceye tesadüf eden. 2. Bir yerde geceleyen.

Türkçe - İngilizce Sözlük

working on the night shift. night-worker. night-watchman.

Türkçe - İngilizce Sözlük

working on a night shift.

Türkçe Sözlük

(i. F.). Türk askeri musikisinde, mehterhâne-i hümâyûnda katır, at, deve ve fil üzerinde taşınan çok büyük davul: KÜs çalınmak.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Kanatlı olan, İki ayak üzere yürüyen ve havada uçan hayvan sınıfı, Ar. tayr, Fars. mürg: Yırtıcı, avcı kuş, av kuşu. 2. Bilhassa diğer kuşları vs. bazı hayvanları avlamaya alıştırılan çakır ve atmaca. Kuşekmeği = Hatmi çeşitlerinden bitki. Kuşüzümü = Gayet küçük siyah üzüm. Kuşbaşı = Büyücek parçalar suretinde: Kuşbaşı kebap et, kar. Kuş burnu = 1. Gaga. 2. Bir cins bitki. Kuşpalazı = 1. Kuş yavrusu. 2. Çeşitleri olan bulaşıcı, ağır bir hastalık, difteri. Kuşdili = 1. mec. Anlaşılmaz dil. 2. Dişbudak çeşidi (ağaç). Kuşsütü = mec. Bulunmaz şey. kuş illeti = Atların ön taraflarına Arız olan bir hastalık. Kuşkanadı = 1. Kuş kanadından süpürge veya yelpaze. 2. Bir çeşit boğaz hastalığı. Kuşkonmaz = Küçük bir cins sebze. Kuşkirazı = Küçük taneli bir cins kiraz. Kuşlokumu = Tatlı ve yumurtalı bir çeşit yufka. Kuş yemi = Kenevir tohumunun bir çeşidi.

Türkçe Sözlük

(i.). Yaşlı atın sağrısındaki tüyünün dökülüp açılan yeri.

Türkçe Sözlük

«ckü» ile başlayan bazı sıfatların başına konup mübalağa ve tekid gösterir: Küs kütük.

Türkçe Sözlük

(i. F.) (küşten fiilinden imas. olup sıfat terkiplerinde bulunur). Öldüren, öldürücü, katil. Merdüm-küş = Adam öldüren.

Türkçe - İngilizce Sözlük

bird. callow. giblets.

Türkçe - İngilizce Sözlük

angry. cross. offended. peeved.

Türkçe - İngilizce Sözlük

sullen. angry. put out. cross.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(F.) [کوس] kös, büyük davul.