Genitif ne demek? | Genitif anlamı nedir? | Genitif

Genitif anlamı nedir?

Genitif ne demek?

Genitif anlamı nedir?

Genitif | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: genitif

Türkçe Sözlük

(i. L. Fr.). ismin bir hali, ismin başka isme bağlı olduğunu gösterir. Eksiz veya ekli olabilir. Genitif ekleri ın, in, nın, nin vs. dir.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. génitif

db. tamlayan durumu

Ad görevindeki sözün taşıdığı kavramı başka bir kavrama -ın / -in / -un / -ün, -nın / -nin / -nun / -nün ekiyle bağlayan durum.


Yabancı Kelime by