Gül’izar ne demek? | Gül’izar anlamı nedir? | Gül’izar

Gül’izar anlamı nedir?

Gül’izar ne demek?

Gül’izar anlamı nedir?

Gül’izar | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: gulizar

İsimler ve Anlamları

(Fars.) (Kadın İsmi) 1.Gül yanaklı. 2.Al yanaklı. 3.Türk musikisinde mürekkep bir makam.

İsimler ve Anlamları by

Türkçe Sözlük

(i. F.) Türk musikisinde bir mürekkep makam.

Türkçe Sözlük by