Güman | Güman ne demek? | Güman anlamı nedir?

Güman | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: guman

Türkçe Sözlük

(i. F. bed = kötü, güman = zan). 1. Fenalık düşünen, herkesin fenalığında bulunan, bed-hâh. 2. Her işde bir fenalık gören, vesveseli.

Türkçe Sözlük

(e. F.). Aksini gösteren mânâsiyle isimlerin başına girer: Bi-edeb = Edebsiz. Bî-asl-ü-esâs = Asıl ve esası olmıyan. Biamân = Amansız. Bî-behre = Nasipsiz. Bîpervâ = Pervasız. Bî-tâb = TAkatsiz. Bîhuzûr — Rahatsız. Bî-haber = Habersiz, malûmatsız. Bî-şek, bî-gümân = Şüphesiz. Bi-nevâ = Sahipsiz. Bî-vâye = Mecalsiz.

Türkçe Sözlük

(i. A., Ar. «şekl» yahut «eşkâl» den galat). 1. Şüphe, zan, «Ar. vâhime, vesvese, Fars. gümân: Onun hakkında işkilim vardır. 2. Müşkül, halli zor mesele, güçlük: Bunda bir işkil görüyorum.

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Zan, Fars. gümân, Ar. zu’m, farz, kıyas, 2. Vehim, hayal.

Türkçe Sözlük

(ZANN) (i. A.) (c. zunûn). 1. Sanı, sanma, gerçeğini bilmeden ihtimal ile hükmetme, Fars. gümân. 2. Şüphe, tereddüt, Fars. şek: Bu işte zan hâsıl oldu. Hüsn-i zan = Bir kimse hakkında iyi bir fikir ve kanaat sahibi olma, kendisini iyi bilme, Ar. teveccüh. Sû-i zan = Biri hakkında kötü bir fikir ve kanaat hâsıl etme; o kimseyi kötü zan ve farzetme.