Gütme ne demek? | Gütme anlamı nedir? | Gütme

Gütme anlamı nedir?

Gütme ne demek?

Gütme anlamı nedir?

Gütme | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: gutme

Türkçe - İngilizce Sözlük

guiding. control. drive. management. guidance. administration. conduct. administrative. governing. driving. dispatching.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). 1. Öne katıp sürmek, sevketmek: Develerini güdüyordu. 2. Otlatmak, Osm. râ’yetmek: Çoban, koyunlarını, sürüsünü gütmekle meşgul İdi. 3. saklamak, tutmak, Osm. hıfzetmek: Kin, garez güdüyor, babasının huyunu gütmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

shepherd. to goad on. to herd. to cherish. to nourish.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to herd. to cherish / a grudge / an ambition / an aim. to nourish. to pasture. to lead. to administer. to direct. to drive. to conduct. to control. to govern. cherish. foster. shepherd.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Öğütmek işi. 2. Kırdırılmış, aşlık buğday vesaire.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grinding. grinding. granulation. trituration.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grinding. milling.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grinding. grind.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.) (tahılı). Değirmende ezip un yapmak: Buğday öğütmek, mec. Çok yemek, birçok yemeği hazmetmek.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

grind. to grind. to digest.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to grind sth to a powder to digest food. to granulate. to pulverize. to mill. to grain. to comminute. to triturate. grind. grind into / to.

Türkçe - İngilizce Sözlük by