Hacim (form) ne demek? | Hacim (form) anlamı nedir? | Hacim (form)

Hacim (form) anlamı nedir?

Hacim (form) ne demek?

Hacim (form) anlamı nedir?

Hacim (form) | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: hacim form

Türkçe Sözlük

Heykel gibi mekânda yer işgal eden bir kütleye veya hacime dairdir. Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar mod etme (modelling) veya tarama(hatching) gibi teknikler kullanırlar.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). iğne biçiminde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). hava halinde, gaz halinde; hayali.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). kanat şeklinde olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). ağaç şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). insan kulağı biçiminde olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (bot). çileğe benzer küçük ve etli meyva şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). çubuk şeklinde, küçük çubuklardan ibaret; (tıb). basile ait, sebebi basil olan.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (f)., (kim). kloroform; karınca yağı; (f). kloroformla uyutmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). çomak şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). uydurmak; umuma tabi olmak; to veya with ile uymak: itaat etmek, boyun eğmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). uygun, yerinde, muvafık, benzer, mutabık; boyun eğen.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şekil; parçaları bir araya getirme düzeni; uygun olma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). geçerli olan fikirlere veya inançlara uyan kimse; toplum kurallarını çiğnemeyen kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). uygunluk, benzeyiş; biteviyelik. in conformity with mucibince,... e uyarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). yürek şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). taç şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

onaltıncı yüzyılda Protestan reformu başladıktan sonra Katolik kilisesinde meydana gelen reform hareketi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). kalbur gibi delikli. cribriform tubes (bot). kalbur damarlar.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s).,(i). çivi yazısı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). şeklini bozmak, biçimini bozmak; sakat etmek; çirkinleştirmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şeklini veya biçimini bozma, çirkinleştirme; sakatlık; (fiz). tazyik altında şekil değişimi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

deformed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

distorted.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). biçimsizlik, sakatlık, çirkinlik; sakat kimse veya şey.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. désinformation

bilgi çarpıtma

Kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). plak veya disk şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). düzensizlik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

information.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

information.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. informatique

bilişim

İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. bot. kılıç şeklinde kılıçsı (yaprak).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (anat.) orak şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). iplik veya lif şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (bot)., (zool). yelpaze şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Şekil: Gazel, klasik Türk şiirinde, peşrev, klasik Türk musikisinde birer formdur.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

condition. fettle. fitness. form. nick. shape. trim.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A suffix used to denote in the form or shape of, resembling, etc.; as, valiform; oviform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The shape and structure of anything, as distinguished from the material of which it is composed; particular disposition or arrangement of matter, giving it individuality or distinctive character; configuration; figure; external appearance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Constitution; mode of construction, organization, etc.; system; as, a republican form of government.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Established method of expression or practice; fixed way of proceeding; conventional or stated scheme; formula; as, a form of prayer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Show without substance; empty, outside appearance; vain, trivial, or conventional ceremony; conventionality; formality; as, a matter of mere form.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Orderly arrangement; shapeliness; also, comeliness; elegance; beauty.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A shape; an image; a phantom.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That by which shape is given or determined; mold; pattern; model.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A long seat; a bench; hence, a rank of students in a school; a class; also, a class or rank in society.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The seat or bed of a hare.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The type or other matter from which an impression is to be taken, arranged and secured in a chase.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The boundary line of a material object.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In painting, more generally, the human body.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The particular shape or structure of a word or part of speech; as, participial forms; verbal forms.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The combination of planes included under a general crystallographic symbol.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

It is not necessarily a closed solid.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

That assemblage or disposition of qualities which makes a conception, or that internal constitution which makes an existing thing to be what it is; called essential or substantial form, and contradistinguished from matter; hence, active or formative natur

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Mode of acting or manifestation to the senses, or the intellect; as, water assumes the form of ice or snow.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In modern usage, the elements of a conception furnished by the mind's own activity, as contrasted with its object or condition, which is called the matter; subjectively, a mode of apprehension or belief conceived as dependent on the constitution of the mi

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The peculiar characteristics of an organism as a type of others; also, the structure of the parts of an animal or plant.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To give form or shape to; to frame; to construct; to make; to fashion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To give a particular shape to; to shape, mold, or fashion into a certain state or condition; to arrange; to adjust; also, to model by instruction and discipline; to mold by influence, etc.; to train.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To go to make up; to act as constituent of; to be the essential or constitutive elements of; to answer for; to make the shape of; said of that out of which anything is formed or constituted, in whole or in part.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To provide with a form, as a hare.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Form, n., 9.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To derive by grammatical rules, as by adding the proper suffixes and affixes.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To take a form, definite shape, or arrangement; as, the infantry should form in column.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To run to a form, as a hare.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To treat so as to bring them to fit condition for introduction into a storage battery, causing one plate to be composed more or less of spongy lead, and the other of lead peroxide.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

This was formerly done by repeated slow alternations of the charging current, but now the plates or grids are coated or filled, one with a paste of red lead and the other with litharge, introduced into the cell, and formed by a direct charging current. a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

form. shape. a good state of mind and body. application form. modus. physical fitness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

the phonological or orthographic sound or appearance of a word that can be used to describe or identify something; 'the inflected forms of a word can be represented by a stem and a list of inflections to be attached'. a category of things distinguished by

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of data entry fields on a page that are processed on the server The data is sent to the server when the user submits the form by clicking on a button or, in some cases, by clicking on an image.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In the context of the World Wide Web, part of a Web page which allows - indeed, requests - the user to give information by answering questions The answers may be given by typing text into a box, by clicking buttons to make a selection or by selecting an i

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of data-entry fields on a page that are processed on a server The data is sent to the server when a user submits the form by clicking on a button or, in some cases, by clicking an image.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

In Web publishing, a Web page or portion of a Web page that is filled out by the user and sent back to the server for processing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The arrangement, manner or method used to convey the content, such as free verse, ballad, haiku, etc In other words, the 'way-it-is-said ' Sidelight: Form provides a 'pattern' for the poem, but is usually most effective when it is the least obvious Sideli

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of form fields on a web page whose information is processed by a web server The information on a form is sent to a server when the user submits the form by clicking a button or image,.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Z-folded pin-fed paper is called 'continuous form ' May also refer to printed documents like tax forms Special software is available to create and fill in forms Internet browsers use the term to describe an area of the screen where responses are entered.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of data-entry fields on a page that are processed on a Web server The data is sent to the server when a site visitor submits the form by clicking on a button or, in some cases, by clicking a graphic.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A group of elements in an HTML document, which generate graphical controls such as text entry boxes, radio buttons, and check boxes when the document is displayed in a browser The user can enter information in a form and use the browser to submit it to a

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Web forms permit a user to return information to a web server for some action The forms are handled by a CGI program For example, the mailform form offers spaces for you to enter the subject and content of the message, and the CGI processing consists of m

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A set of data-entry fields on a page that are processed on a Web server The data is converted to plain html format and forwarded to the recipient.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A group of elements in an HTML document, which generate graphical controls such as text boxes, radio buttons, and check boxes when the document is displayed in a browser The user can enter information in a form and use the browser to submit it to a progra

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A web page or part of a web page for a user to fill out The contents of the form are then sent by the browser to the server and on to a CGI program for processing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

HTML element that allows users to fill in information and submit it for processing.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The overall structural organization of a music composition and the interrelationships of music events within the overall structure.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The 'syntax' of a tense tec Form refers to the auxiliary verb used, the form of the main verb and other grammatical information unrelated to meaning.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An HTML document which presents the user with a series of interactive inputs.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An HTML page which passes variables back to the server These pages are used to gather information from users Also referred to as scripts.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A web page feature that allows you to fill something in is called a form Your web developer can design a form that will allow people viewing your web pages to provide proscribed data They can see the blank spaces and fill them in right on their screens Fo

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The arrangement of the general structure of a work of art.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

form , mold , mould , shape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şekil, biçim, suret; beden, vücut, kalıp, cisim; cins, sınıf; tarz, usul, teamül; spor form; fiş, müracaat fişi; gelenek, etiket, hal; üslup; (matb). forma; (ing). (okullarda) sınıf: first form orta bir. bad form (ing). etikete aykırı davranış,

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). biçimlendirmek, şekil vermek; teşkil etmek, yapmak; düzenlemek, tertip etmek; edinmek, geliştirmek; kurmak; şekil almak; hasıl olmak, gelmek, çıkmak, zuhur etmek. form an opinion fikir edinmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr. forme) (matbaacılık), t. Bir tertiplik yani birden basılacak sayfa kalıplarını sıkıştırmaya mahsus demir çerçeve: Sahifeleri formaya koymak, formayı sıkıştırmak. 2. Birden tezgâh veya makineye konup basılacak sahifelerin hepsi: Bu kitap kaç forma olur? Formasını kaça basarsınız? Büyük, küçük, sekizlik, on altılık, otuz ikilik forma. Umumiyetle 16 sayfa için «bir forma» denir. 3. (denizcilik) Kızakta inşa olunan gemilerin etrafına vurulan desteklerin başlarının altına konulacak kuşak. 4. Denizde toplu şekilde hareket eden donanmanın, deniz savaş kaidelerine uygun olarak aldığı durum. Yanlış olarak üniforma yerine de kullanılır, (bk.) Üniforma.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

school uniform. uniform. sportsgear. color. colour. strip.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

strip. section. signature.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

form. signature. uniform. sheet containing sixteen pages. shape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). resmi, usule uygun; biçimsel, şekli; (i). tuvalet, gece elbisesi. formal analogy (man). biçimsel karşılaştırma. formal call resmi ziyaret. formal garden geometrik şekillere göre düzenlenmiş şişek bahçesi. formal logic (man). yapısal mantık;

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(bk.) Formol.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (kim). formaldehit, formol.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). biçimselcilik, şekilcilik, dış görünüşe ve davranışlara önem verme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. formaliste

1. biçimci, 2. bürokrat

1. Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan. 2. Devletle ilgili işlerin yürütülmesinde, kırtasiye işlerini öne sürerek işlemleri zorlaştıran.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

One overattentive to forms, or too much confined to them; esp., one who rests in external religious forms, or observes strictly the outward forms of worship, without possessing the life and spirit of religion.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formalist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formalist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). biçimci kimse; resmiyet taraftarı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Resmî işlerin gerektirdiği muameleler.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formality. circumstance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formality. red tape.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formality.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). resmi olma, resmiyet; biçimcilik; formalite, usul, âdet.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). resmileştirmek; şekil vermek; resmi olmak, teklifli olmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. formalisme

fel. biçimcilik

Özü, içeriği yeterince önemsemeden yalnız biçim üzerinde duran, biçime ağırlık veren görüş.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. formation

1. biçimlenme, 2. eğt. yetişim

1. İmlenmek işi. 2. Öğretmen olabilmek için alınan mesleki eğitim derslerinin bütünü.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formation. training education.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

İng. format

1. bl. biçim, 2. sin.ve TV boyut

1. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni. 2. Film veya fotoğrafta boyut.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

format.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The shape and size of a book; hence, its external form. the general appearance of a publication the organization of information according to preset specifications divide into marked sectors so that it may store data; 'Please format this disk before enteri

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Format strings are used to control the appearance of output in the printf statement Also, data conversions from numbers to strings are controlled by the format string contained in the built-in variable CONVFMT See section Format-Control Letters.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The pattern into which data are systematically arranged for use on a computer A file format is the specific design of how information is organized in the file For example, ArcInfo has specific, proprietary formats used to store coverages DLG, DEM, and TIG

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Formatting a disk organizes the magnetic surfaces into tracks and sectors In word processing, format refers to the physical appearance of a document, and includes such items as margins, line spacing, etc In Excel, format refers to how numbers are shown.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Two types of formats are available A physical format and a logical format -Physical format: Physical format is to write data defined in ISO in three tracks of each of the inner and outer circuits of the user area set as a Defect Management Area DMA contai

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The pattern in which data are systematically arranged for use on a computer 6 A file format is the specific design of how information is organized in the file For example, DLG, DEM, and TIGER are geographic data sets in particular formats that are availab

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Columns contain information in one of four types; users can specify how they want a query to format information it retrieves from character, number, date, or long columns For example, they can choose to have information of type date appear as 14/08/90, or

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Low Level Formatting is the process of dividing the tracks on a disk into sectors Each track begins with an index mark, each sector has a sector identification field that is several bytes long, which contains the sector addresses and other overhead data r

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The organization of information according to preset specifications [syn: formatting, data format, data formatting] [16].

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Traditionally, the approximate size and shape of the book as defined by the number of times the printed sheet is folded before binding Since sheet paper size and shape varied, so did the size and shape of the book Despite this, it is standard today for ca

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A Format, in VoyForums, is a Forum option which chooses how to show the messages in the message index and replies VoyForums provides four different formats: Super-Compact, Compact, Medium, and Verbose Super-Compact displays the Author, Subject, and Date o

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Preparing a disk for use by your hardware and operating system Also called Initializing When the computer initializes a disk, it also destroys any information already there Formatting also refers to the way text is set up on a page The way information is

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To format media is to prepare the media for use with a particular file system When you format media, you overwrite any existing information on the media. The system used for storing a file on disk Different programs use different methods of recording iden

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Refers specifically to tape sizes and qualities, and generally to classes of video equipment Popular video formats in decreasing order of quality and expense are: Digital Betacam, Betacam SP, Betacam, 3/4'SP, S-VHS, Hi8 and VHS.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

REQUIRED FIELD The format in which UCSF holds the material: print, image file, web-based image file [Dublin Core Metadata Mapping: Format].

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The set of unique bit-string patterns of Zeros and Ones corresponding to the set of data characters used in magnetic stripe encoding; many different data formats are used, the best known being the ANSI/ISO BCD and ALPHA formats.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An orderly, structured arrangement of data elements that is necessary to produce a larger entity, such as: a list, record, table, file, or dictionary Also, it is the term that describes the preparation of a magnetic disk to allow it to accept digital data

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A particular way to store information on a computer You may need special programs to read certain formats, such as Microsoft Reader to read lit files and Adobe Acrobat eBook Reader to read ebx files.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Radio: This is the actual content of the station's broadcast News, Black, Classical, Middle of the Road , Top 40 Hits, and Country are some of the varied and changeable formats It is the most important factor in determining a station's listenership and th

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The size or shape of a negative or print The term usually refers to a particular film size, for example 35mm format, but in its most general sense can mean simply whether a picture is upright or longitudinal Cameras are usually categorized by the format o

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Documents shall be prepared on A4 80 gsm copier paper and/or the form of electronic media specified in the requirements Each page of a document shall be numbered in Arabic numerals consecutively from Section 1 to the appendices Documents may be printed on

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

calibre , format , size , stature.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (matb). kitabın genel düzeni; (program) genel biçim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). şekil verme, düzenleme; tertip; oluş, teşekkül, formasyon; (ask). birlik; (ask). düzen; (jeol). oluşum.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (i). şekil veren, şekil verebilen, teşkil etmeye yarayan; (biyol). büyüyebilir, gelişme eğilimi olan; (i)., gram ek, takı; ekli sözcük.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to format.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. formel

1. biçimsel, 2. resmî

1. Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait. 2. Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formula.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formen.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

foreman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pit boss.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to throw , to knead , to mould , to forge , to form , to mold , to sculpt , to shape , molding , moulding , molds.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). biçimlendirici şey veya kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). evvelki, önceki; öncel, eski, geçmiş, sabık; ilk bahsedilen: Of the two choices I prefer the former. iki şıktan birincisini tercih ederim. former times geçmiş zaman, eski günler.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (kim). karıncalarda bulunan bir aside ait; karıncalara ait. formic acid karınca asidi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i)., (tıb). karıncalanma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). korkulur, korkunç, dehşetli, müthiş, heybetli; pek zor. formidabil'ity (i). korkunçluk; güçlük. for'midably (z). korkulacak surette, dehşet verici bir şekilde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formica.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formica.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s). şekilsiz, biçimsiz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. kimya). Dezenfeksiyon işlerinde kullanılan ve formik asitten çıkarılan aldehit, formaldehit.

Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). Formoza, Tayvan'ın eski ismi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. F.). 1. Bir vesikanın yazılacağı şekli ve ona ait tâbirleri gösteren nümune. 2. (matematik) Bir veya birçok niceliğe bağlı olan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan cebir ifadesi. 3. (kimya) Bileşik bir cismin bileşimine giren maddeleri ve bunların oranlarını gösteren senboller grubu: Su H20 formülüyle gösterilir. Formül bulmak = Bir işi halletmenin çaresini bulmak, kitabına uydurmak.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formula.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formula. formulary.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formula. equation. prescription. recipe. printed form.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(çoğ. -lae, -las) (i). usul, kaide; reçete, tertip; (mat)., (kim). formül.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). formüler; (ecza). kodeks.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f). formül halinde ifade etmek; kesin ve açık olarak belirtmek. formula'tion (i). formül şeklinde ifade etme, formül haline koyma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. F.). Formül haline getirilmiş, getirici.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

formulary. collection of formulas.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i). formüllere bağlılık; formüller sistemi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(dilb). bağımsız kalabilen söz.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s)., (güz.san). serbest eğrilerle şekillendirilmiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s iğ şeklinde, iğimsi

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) habbe veya tohum şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(HACM) (i. A ). Bir cismin büyüklüğü, büyüklük, cüsse, cesamet, cism: Ağırlıkta bundan hafifse de hacmi büyüktür.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

volume. capacity. body. bulk. gauge.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bulk. size. volume. capacity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bulk. capacity. mass. volume. size. content. cubage. cubic contents. measurement. holding. dimensions. flat scale.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

Heykel gibi mekânda yer işgal eden bir kütleye veya hacime dairdir. Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar mod etme (modelling) veya tarama(hatching) gibi teknikler kullanırlar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bulky.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

bulky. voluminous.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

voluminous. having volume. bulky. volumed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. bilgi vermek, haber vermek, söylemek, bildirmek; şekil vermek, canlandırmak; fikrini açmak; against veya on ile ihbar etmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. teklifsiz, resmi olmayan, merasimsiz; resmi elbise gerektirmeyen; konuşma diline özgü. informal'ity i. teklifsizlik. informally z. teklifsiz olarak,gayri resmi olarak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. haber veren kimse, malumat veren kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

computer science , computer sciences , informatics , information science , information technology.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. malumat, bilgi, haber; huk. şikâyet; danışma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. bilgi verici, aydınlatıcı, eğitici.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. bilgili, tahsilli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. jurnalcı, müzevir kimse; ele veren kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.), (kim.) iyodoform, iyotlu antiseptik sarı renkli bir bileşim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. Fr. kimya). Renksiz, uyuşturucu ve bayıltıcı bir sıvı.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chloroform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

chloroform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(I. Rusça L.). Komünizm fitnesini dünyaya yaymaya çalışan teşkilât.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. conformiste

top. b. uymacı

Uymacılık yanlısı olan.


Yabancı Kelime by

Yabancı Kelime

Fr. conformisme

top. b. uymacılık

Yürürlükteki kurum, ölçüt veya şartlara, kesin olmayan katı kalıplara, eleştirici bir değerlendirme yapmaksızın uyma.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

conformism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Genel Bilgi

Napolyon savaşlarına kadar, askeri üniformalar çok renkli ve gösterişli idi. Ancak savaş teknolojisi geliştikçe bunun da bazı sakıncaları ortaya çıkmaya başladı. Kılıç ve kalkanla yapılan savaşlarda gösterişli üniformalar düşmanda moral bozukluğu yaratıyordu ama ateşli silahlar bulununca, bu parlak ve renkli giysiler uzaktan iyi bir hedef olmaya başladı. Bugün askerler savaşa en uygun sadelikte giyinerek giderler ve sadece gerekli teçhizatı taşırlar.

Üniformalardaki haki renk ise ilk kez İngilizler tarafından 1850’li yıllarda Hindistan’da kullanılmaya başlanmıştır. Britanya ordusundan Hary Lumsden İngiliz askerlerinin beyaz üniformaları nedeni ile kolay hedef olduklarını fark edince, üniformaların üzerine toz ve çamur sürerek ve biraz da çay ile boyayarak renklerini gölgeli kahverengine dönüştürmüş ve giysilerin rengini araziye uydurmaya çalışmıştır. Toprak rengine benzeyen bu üniformalara Hintçe toprak rengi anlamına gelen ‘Khaki’ adı verilmiş ve Türkçe’ye de ‘haki’ olarak geçmiştir.

Khaki 20. yüzyılın başlarında günün standartlarına göre değiştirildi. Bu model Amerikan özel timleri tarafından tehlikeli görevlerde kullanılmaya başlanıldı. Birinci Dünya Savaşı’nda da kullanılan bu renkteki kumaşlar çok sert oldukları için askerlerin hareket kabiliyetlerini azaltıyor ve ıslandıkça daralıyorlardı. 1932 yılında pamuktan üretilen ‘cramerton’ ordu elbisesi dayanıklı olması ve içinde kolayca hareket edilebilmesi açısından İkinci Dünya Savaşı’nda ordunun kullandığı en yaygın arazi elbisesi haline geldi.

Bir sonraki aşama ise askerlerin düşman tarafından görülmemesini sağlayacak kadar araziye uygun ama aynı zamanda aynı tarafın askerlerinin birbirlerini vurmamasını sağlayacak şekilde ayırt edilebilir kumaş renk ve desenini yaratmaktı.

Aslında kamuflaja ilk olarak askerler tarafından değil, hayvanların kendilerini fark etmelerini önlemek için avcılar tarafından başvurulmuştu. Kamuflaj desenlerini yaratabilmek için İngiliz ve Fransız orduları ressamlarla işbirliği yapmıştır. Hatta Picasso’nun ordu giysilerini görünce, ‘Bunlar benim desenlerim’ diye bağırdığı bile rivayet edilir.


Genel Bilgi by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., dil ,şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. kusurlu teşekkül, sakatlık. malformed' s. bünyesi kusurlu, sakat.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., zool. meme şeklinde, mememsi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. yanlış bilgi vermek, yanlış anlatmak. misinforma'tion i. yanlış bilgi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., bot., zool. tespih şeklinde, moniliform.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A. «hücOm» dan if.). Hücum eden, saldıran.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ مهاجم] saldıran. 2.saldırgan.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. çok şekilli, çok biçimli.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. turp şeklinde (kök).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) topluma ayak uydurmayan kimse; (İng.) Anglikan kilisesine bağlı olmayan kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) uymayı reddetme; (İng.) resmi kiliseye uymama.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yumurta şeklindeki, beyzi, oval.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. keman şeklinde (yaprak).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. yapmak, icra etmek; yerine getirmek, icabını yapmak (görev); ifa etmek; sahnede oynamak, rolünü yapmak; canlandırmak; ses veya çalgı ile müzik yapmak; çalmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. gösteri, temsil; eğlence programı; iş, fiil, amel; eser; huk. ifa, icra, yerine getirme, yapma, çalışma, işleme. benefit performance yardım için yapılan gösteri veya temsil. first performance gala. put up a good performance başarmak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. performance

başarım

1. Kişinin yapabileceği en iyi derece. 2. Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen başarı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

performance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

performance.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. artist, oyuncu; sahneye çıkan kimse, icracı; yerine getiren kimse.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Outlook gibi ajanda işlevi gören yazılımlara verilen isim.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. bezelye şeklindeki.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). 1. Deniz çekildiği zaman meydana çıkan, kabardığı zaman su altında kalan yassı kıyı parçası. 2. Saha, meydanımsı yer.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

platform. podium. tribune.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rostrum.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A plat; a plan; a sketch; a model; a pattern.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Used also figuratively.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A place laid out after a model.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Any flat or horizontal surface; especially, one that is raised above some particular level, as a framework of timber or boards horizontally joined so as to form a roof, or a raised floor, or portion of a floor; a landing; a dais; a stage, for speakers, pe

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A declaration of the principles upon which a person, a sect, or a party proposes to stand; a declared policy or system; as, the Saybrook platform; a political platform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A light deck, usually placed in a section of the hold or over the floor of the magazine.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Orlop.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To place on a platform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To form a plan of; to model; to lay out. a raised horizontal surface; 'the speaker mounted the platform' any military structure or vehicle bearing weapons the combination of a particular computer and a particular operating system a document stating the ai

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

platform. rostrum. dais.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a raised horizontal surface; 'the speaker mounted the platform'. a document stating the aims and principles of a political party; 'their candidate simply ignored the party platform'; 'they won the election even though they offered no positive program'. th

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Refers to the hardware and software that makes a computer function The most common platform for desktop computers on Capitol Hill, for example, is PC computers running Windows 95, 98, 2000, or NT This term is also often used to refer only to the operating

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The type of computer operating system being used The word 'platform' is also used to describe a collection of disparate programs, programs and operating systems, or hardware and software configurations.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The type of computer or operating system on which a software application runs For example, some common platforms are PC, Macintosh, and UNIX.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Shorthand for the combination of hardware and operating system you use eg the 'NT platform' is a PC running the Microsoft Windows NT operating system, the 'PPC platform' is a Macintosh computer with a PowerPC processor running the Mac OS operating system.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A combination of hardware and system software forming the basis for a computer system Examples include Macintosh, PC, NT, and UNIX The term 'cross-platform' refers to programs and formats that can be used on more than one platform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The underlying technological environment or 'architecture' of different media systems on top of which suppliers and customers develop services and applications In a simple hardware-based usage of the term, the personal computer, television, and telephone

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The sum of a computer's operating system, hardware architecture and software It defines the applications that can be run on the computer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The name of the operating system and/or hardware used to make the request This is derived from the agent string and suffers some of the same 'lying' issues that it does Summary decodes the most common platforms based on internal rules which work with the

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The operating system used to access the internet Windows 98 and 95 are the most popular, but when you're designing your website, that doesn't mean you can ignore Macintosh, Sun, or Linux computers, which are used by significant portions of the internet co

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Usually refers to an operating system, such as Windows and the Mac OS, that other software programs can be run on top of by providing a support for it Computer programs built to run on one platform will not run on another unless it is rewritten for that o

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Platforms are an important component of the gun emplacement In addition to providing a level surface to fire a gun, a platform prevents the gun from sinking or recoiling into the ground Platforms are constructed of wood, joists are set into the ground and

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The operating system used by a visitor to the site.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Roughly speaking, a platform represents a computer's family It is defined by both the processor type on the hardware side and the OS type on the software side Computers belonging to different platforms cannot typically run each other's programs.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A computer operating system such as Sun, Unix, Windows, or Macintosh.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A platform is particular computer configuration It includes the operating system and other specific components Example platforms include Irix, Linux, Windows, etc.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Generic term for type of computer environment, computer system, or operating system Macintosh, IBM-compatible PCs, and UNIX machines are examples of hardware platforms Operating system software such as DOS and Windows are also referred to as platforms.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

The type of computer or operating system on which a software application runs For example, some common platforms are PC, Macintosh, Unix, and NeXT.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

An operating system, sometimes on a specific computer The most common platforms are DOS, Windows,. noun The specific brand of computer and/or operating system, i e Amiga, Apple IIe, IBM PC, Macintosh, UNIX.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. platform, yüksekçe yer, kürsü; peron; tramvay sahanlığı; bir siyasi partinin resmen kabul ettiği prensipler, parti programı; plan, tasarı. platform car açık yük vagonu.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

Lat. âdet yerini bulsun diye. pro forma invoice tic. proforma.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

pro forma.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

proforma.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

proforma invoice. interim invoice.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. armut şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., zool. su tavuğuna benzer.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. dal şeklindeki, dal gibi; dallı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Düzeltme, iyileştirme, ıslahat.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. réforme

düzeltme

Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To put into a new and improved form or condition; to restore to a former good state, or bring from bad to good; to change from worse to better; to amend; to correct; as, to reform a profligate man; to reform corrupt manners or morals.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To return to a good state; to amend or correct one's own character or habits; as, a man of settled habits of vice will seldom reform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Amendment of what is defective, vicious, corrupt, or depraved; reformation; as, reform of elections; reform of government.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

To give a new form to; to form anew; to take form again, or to take a new form; as, to re- form the line after a charge. a change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts' self-improvement

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reform. reformation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a change for the better as a result of correcting abuses; 'justice was for sale before the reform of the law courts'. a campaign aimed to correct abuses or malpractices; 'the reforms he proposed were too radical for the politicians'. self-improvement in b

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Branch of Judaism which broke away from Orthodoxy during the 19th Century in Germany, based in part on the argument that many of the Mitzvot were outdated, and that assimilation into the surrounding culture was the only way to survive increasingly violent

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A modernizing movement and a liberal branch of Judaism A modernizing movement and a liberal branch of Judaism. change. n a correction of faults or evils, as in government or society; social or political improvement.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A movement begun in nineteenth-century Germany that sought to reconcile Jewish tradition with modernity Reform Judaism does not recognise the divine authority of HALACHAH.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reform , reformation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.), (i.) ıslah etmek, reform yapmak; yenileyip daha iyi hale koymak; ıslah olmak; nefsini ıslah etmek; (i.) ıslah, reform; nefsini ıslah. Reform Judaism ABD'de reformcu Musevilik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(f.) yeniden teşkil etmek, yeni şekle koymak, düzene koymak.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) nefis ıslahı, daha iyi vaziyete koyma veya girme; ahlakın düzelmesi; (bh) 16. yüzyılda Protestan kiliselerinin tesisi ile neticelenen dinsel devrim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.), (i.) ıslahat gerektiren; (i.) reşit olmayan sanıklara mahsus hapishane, ıslahevi. reformative (s.) ıslahat husule getiren.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reformer. reformist.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reformist. reformistic. reformer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

reformism.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) Kalvin öğretisini benimseyen. Protestan kiliseleriyle ilgili.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. réformiste

düzeltmeci

Düzeltmecilik yanlısı.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

A reformer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

a disputant who advocates reform. favoring or promoting reform.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., bot. böbrek şeklinde (yaprak).

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. ağ gibi, ağ şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

İntel’in 9 Mayıs 2007’de piyasaya sürülen yeni Centrino platformu.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. kalkan şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yarı resmi.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(s.) domuz kılı şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. yıldız şeklindeki, yıldızımsı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., jeol. tabaka şeklindeki.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. mil şeklindeki.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Amplifikatöre dengeli voltaj sağlayan, yüksek verimli ve düşük manyetik sızıntılı yüksek performanslı bir besleme transformatörü yapısı.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

f. biçimini değiştirmek, dönüştürmek, tahvil etmek, nev'ini değiştirmek; başka kalıba sokmak; mat. dönüştürmek.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. transformation

ruh b. dönüşüm

Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. şekil değişmesi, dönüşüm, dönüştürüm; kadın perukası; gram. dönüşme.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr. fizik). Elektrik enerjisinin geriliminde, şiddetinde veya biçiminde değişiklik sağlayan Alet.

Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. transformateur

fiz. dönüştürücü

Aynı frekansta fakat yoğunluğu, gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım dizgesini, değişik bir akım dizgesine dönüştüren elektromanyetik indükleçli duruk araç.


Yabancı Kelime by

Türkçe - İngilizce Sözlük

transformer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

transformer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i şekil de/gıs/ tirici; elek transformatör, trafo

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i, biyol dö nüşümcülük, şekilde/gıs/imcilik

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Yabancı Kelime

Fr. transformisme

fel. dönüşümcülük

Yaşayan türlerin yalın biçimlerden karmaşık biçimlere doğru evrimle gelişerek ortaya çıktığını öne süren öğreti.


Yabancı Kelime by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. üç kısımlı, üç şekli olan; üç şekilden ibaret.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Teknolojik Terim

Trusted™ Platform Modülü çipi, verilere yetkisiz erişimin engellenmesine yardımcı olan önemli güvenlik hizmetleri sağlar. Bu çip, donanım ve yazılım da dahil olmak üzere, platformun kendisini izleyebilir. Parolalar ve şifreleme anahtarları gibi büyük önem taşıyan veriler için tamamen güvenli bir saklama ortamı sağlar. Daha sonra, her bir makineye benzersiz bir kimlik atayarak, dahili akıllı kart işlevi görür.

Teknolojik Terim by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. ardıçkuşu şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s., i. çengel şeklinde çengelli; i., anat. el bileği kemikleri arasındaki çengel kemik. unciform process anat. çengelsi çıkıntı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. uyuşmayan, birbirine uymaz, tutarsız.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. mutabakatsızlık, uyuşmazlık, tutarsızlık.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. şekilsiz, biçimsiz; yaratılmamış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s.,i.,f. değişmez şekilli,aynı şekilde olan,hepsi bir şekilde;muntazam;yaknesak,bir kararda,benzer aynı tarzda;i. ünifotma,resmi elbise,asker elbisesi;f. üniforma giydirmek;birbirine benzer şekle sokmak.out of uniform üniforması eksik.naval uniform bahriy

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. Fr.). Resmî elbise.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

uniform. official dress.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

career costume. full dress. investiture.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

uniformed. liveried.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

uniformed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

in livery. uniformed.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

i. aynılık,tam benzerlik;nizam;tekdüzelik.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. haberdar edilmemiş.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. düzeltilmemiş; yola gelmemiş, ıslah olmamış.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. farklı şekilleri olan, biçim biçim.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. solucan şeklindeki, kurda benzer. vermiform appendix anat. apandis. vermiform process anat. apandis; anat. beyinciğin bir kısmı.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

s. cam gibi, cam şeklinde.

İngilizce - Türkçe Sözlük by