Had ne demek? | Had anlamı nedir? | Had

Had anlamı nedir?

Had ne demek?

Had anlamı nedir?

Had | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime:

Türkçe Sözlük

(HADD) (i. A.) (c. hudûd). Yanak, Fars. ruh.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(HADD) (i. A.) (c. hudûd). 1. Sınır, iki devlet ülkelerinin veya iki memleket ve eyaletin temas ettikleri yer (bu mânâ ile ekseriye cem’i kullanılır). 2. Derece, mertebe: Hadd-i İeiz = Fesâhatin çok yüksek bir derecesi. 3. İnsanın kadir ve derecesi, gerçek pâyesi, değeri: Haddini bilir adamdır; insan haddini tecavüz etmemeli; benim haddim değildir; haddim olmayarak. 4. Şerîat hükümlerine uygun ceza: Hadd-i şer’İsini vermek; yalan şahidin hadd-i şer’İsini vermek; yalan şahidin şer’İ haddi nedir? 5. (mantık) Kaziyeyi terkip eden iki kısmın her biri: Hadd-i ekber, hadd-i asgar. 6. (matematik) Cebirde bir denklemi yapan kısımların beheri (Fr. terme). Birine haddini bildirmek = LAyık cezayı vermek. Hadden ziyade, bî-had = Pek çok. Hadd-I zâtında = Zaten, tab’an, doğuştan, fıtreten.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

boundary. extremity. limit. limitation. measure. stint.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

limit. stint. boundary. end. point. degree. term.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

See Have.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

limit. point. degree. term. boundary. limes. terminal. termination. limiting value. grade. rate. stint. module. measure. extent. firm limitation.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

. nIII: hair; hairy.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

Health Assessment Document Source: US EPA.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(bak.) have.

İngilizce - Türkçe Sözlük by