Hainane ne demek? | Hainane anlamı nedir? | Hainane

Hainane anlamı nedir?

Hainane ne demek?

Hainane anlamı nedir?

Hainane | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: hainane

Türkçe Sözlük

(i. F.). Hâincesine hainlikle.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.-F.) [خائنانه] haince.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by