Haml ne demek? | Haml anlamı nedir? | Haml

Haml anlamı nedir?

Haml ne demek?

Haml anlamı nedir?

Haml | Anlamı Nedir?


Aradığınız kelime: haml

Türkçe Sözlük

(i. A.) (c. ahmâl). 1. Yük, ağırlık: Ahmâli orada bıraktılar. 2. Gebelik: Kadın, hamli esnasında kendine dikkat etmelidir. 3. Isnad yakıştırma, kondurma: Ben akşamki baş ağrısını dünkü yorgunluğa hamlettim. 4. Yükletme, ihâle etme, bir işi birine terk ve teklif etme: Bu işi de size hamledeceğiz. Vazihami = Doğurma, Ar. tevlîd. (tıp) Haml-i kâzib = Yalancı hamilelik.

Türkçe Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ حمل] taşıma. 2.gebelik. 3.yükleme.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

at one go.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

hypochondriac. full of anxieties.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). MOsevî râhipliği.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rabbinate.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. denizcilik). Küreklerin bir defa denize daldırıp çıkarılması.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Küçük körük.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Filikaların kıçtan birinci oturağında kürek çeken adam: Hamlacılar = Saray-ı hümâyûna mahsus kayıkların kayıkçıları.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

oarsman.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f.). Uzun müddet rahata alışmaktan zahmete dayanamaz olmak: At ahırda durmakla hamlar.

Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i. A.). Saldırma, atılma, hücum, savlet: Düşmanın üzerine bir hamle etti ki...

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

dash. lunge. onrush. rush. attack. onslaught. drive. move. stride. breakthrough.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

attack. onslaught. assault. sudden advance. great leap forward. blow. boom. breakthrough. brunt. go. lunge. onrush. onset. pounce. pound. put. spring.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [ حمله] saldırı. 2.atak.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

İngilizce - Türkçe Sözlük

(i.) ufak köy, birkaç evden ibaret köy.

İngilizce - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(f. A. T.). Yüklemek, zannetmek, (bk.) Hami.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

to attribute. to ascribe. to impute to. attach. impute. put. refer.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) yüklemek.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). 1. Çiğlik. 2. Meyvenin olmamış halinde bulunması. 3. Tecrübesizlik, acemilik. 4. Rahata alışmaktan zahmete dayanıksızlık.

Türkçe Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

crudeness.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Türkçe - İngilizce Sözlük

rawness. unripeness. greenness. being out of shape (from lack of exercise. crudity.

Türkçe - İngilizce Sözlük by

Osmanlıca - Türkçe Sözlük

(A.) [وضع حمل] doğum.

Osmanlıca - Türkçe Sözlük by

Türkçe Sözlük

(i.). Vehme tâbi olma, kuruntu.

Türkçe Sözlük by